Gå till navigering Gå till innehåll

Termografering

Termografering
Upptäck energibovar med termografering

Termografering

Med hjälp av termografering kan man enkelt upptäcka otätheter, bristande isolering, felaktigt utförande och konstruktionsfel som kan leda till kallras, drag, fuktskador och energiläckage.

Med tydlig dokumentation får ni ett bra underlag för att åtgärda felen och göra energibesparingar och samtidigt få ett bättre och trivsammare inomhusklimat. Termografering kan även användas för att lokalisera golvvärmeslingor och eventuella vattenläckage.

Läs mer och beställ