Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Besökare från EU tog del av Luleå Energis roll i den gröna omställningen

Luleå Energi spelar en avgörande roll i den gröna omställningen och just nu pågår ett omfattande arbete för att säkerställa att industrin kan ställa om. Den samverkan som sker i norra Sverige på flera nivåer lyfts fram internationellt och i EU står energifrågan högt på agendan. Medlemsstaternas energiattachéer besökte Luleå Energi för att se hur energisystemet hänger ihop och lära sig mer om det lokala energibolagets roll. 

EU 1

50 delegater fick besöka det nybyggda Energilagret på Aronstorp för att få en helhetsbild över omställning i Luleå, hur energisystemet fungerar och optimeras på ett framgångsrikt sätt.

När industrin visar vägen, följer samhället efter. Det regionala energibolaget sitter med helhetsbilden och måste ha förmågan att ta rollen som möjliggörare i den gröna omställningen. Det handlar om att optimera infrastruktur, nyttjande av el och nyttjande av restenergier.

När industrin ställer om påverkas hela värdekedjan. Vi ser hur mindre företag, fastighetsägare och privatpersoner följer efter. Hela samhället är i rörelse och vår roll är att på bästa sätt vägleda alla våra kunder, säger Carina Zolland Chef Marknad, Luleå Energi.

Det finns ett stort intresse i EU och syftet är att lära sig mer om svenska EU-prioriteringar om ett konkurrenskraftigt EU och ett EU som är ledande i klimatomställningen.

Från Sveriges sida har vi länge försökt förklara den energiomställning som sker här uppe. Det blir mycket tydligare när Energiattachéerna får möjlighet att se det på plats. Både energiomvandlingen och även samhällsomvandlingen i det stora hela, i olika perspektiv, säger Rasa Engstedt, Energirådgivare, Sverigerepresentant EU.

Något som väckte besökarnas intresse var rundabordssamtalen som Luleå Energi tagit initiativ till. Deltagare från industrin i Luleå, aktörer inom energisektorn och representanter från kommunen bjöds in för att tillsammans hitta lösningar.

— Bland annat har industrin delat med sig av sina respektive elkraftsbehov, och när i tiden de behövs. Efter det första samtalet kunde effektbokningarna minskas med 1000 MW från de ursprungliga planerna. Det här skapar stora möjligheter. Vår arbetsmodell sprids och vår förhoppning är att det ska kunna göra nytta i hela Sverige, säger Carina Zolland, chef Marknad, Luleå Energi.

Det är fantastiskt att få vara här på plats och se verkliga exempel på arbetet som sker här uppe i norra Sverige och även få en inblick i hur allt är sammankopplat. Den samverkan som finns på så många områden är imponerade att se, säger Urska Dolinsek, Energiattachée, Slovenien.

Stefan Wiklund, VD, Lulekraft AB, Carina Zolland, Chef Marknad Luleå Energi, Rasa Engstedt, Energirådgivare, Sverigerepresentant EU, Urska Dolinsek, Energiattacheé, Slovenien, Lina Fjellström, Chef Styrning och Verksamhetsstöd Luleå Energi, Magnus Johansson, Chef Värme & Kyla Luleå Energi samt VD Bioenergi.