Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

ByggVärme till din byggarbetsplats

Behöver ni värme till er byggarbetsplats? Med Byggvärme från Luleå Energi får ni fjärrvärme till er byggarbetsplats under hela projektet. Enkelt, bekvämt och miljösmart.

Byggvärme

Fjärrvärme är ett mycket effektivt alternativ för uppvärmning av befintliga fastigheter. Nästan alla fastigheter i Luleå tätort är anslutna till nätet vilket gör att det också är effektivt för uppvärmning av byggarbetsplatser. Genom att ansluta arbetsplatsen till fjärrvärmenätet vid byggstart kan vi tillgodose ert uppvärmningsbehov även under projektet. Istället för att använda el till värme av byggbaracker, platskontor, torkning eller avfuktning kan ni välja fjärrvärme. Miljösmart och resurseffektivt. När projektet sedan är klart omvandlar vi helt enkelt byggvärmen till en permanent anslutning.

Pris

När ni tecknar Byggvärme under projektet betalar ni inga fasta kostnader utan enbart ett rörligt energipris som baseras på den energi ni använder. Kostnaden för energipriset är 525 kr/MWh exkl moms, samt 4,36 kr/m3 exkl moms.

Från och med januari 2023 gäller följande priser:

  • Energipris 568 kr/MWh exkl. moms.
  • Flödespris: 4,72 kr/m3 exkl.moms

Intresserad? Hör gärna av er till oss via vår Kundservice på telefon: 0920-26 44 00 eller e-post: kundservice@luleaenergi.se för att få veta mer om vilka förutsättningar som finns för din byggarbetsplats!