Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Få grönt avdrag

Du kan få skattereduktion för att installera grön teknik, även kallat grönt avdrag. Det är smidigt för dig som kund för du behöver inte göra någon egen ansökan. Avdraget görs på din faktura efter installation.

  • Grönt avdrag för solcellanläggningar är 20 procent av arbets- och materialkostnaden.
  • För lagring av egenproducerad el, alltså batteri, är det gröna avdraget på 50 procent av arbets- och materialkostnaden.
  • Oavsett vilken grön teknik du installerar är maximala avdraget 50 000 kr per person och år. 
Sol lyser på solceller
LEAB Product Solklart Sinksundet Portrait

Grönt avdrag - så fungerar det

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material.

  • Kontrollera att du har rätt till grönt avdrag. Du ska bland annat vara fastighetsägare, betala skatt i Sverige och ha skattereduktion kvar att nyttja. Läs mer på Skatteverkets hemsida. 
  • Ange att du önskar grönt avdrag när du beställer solceller från oss.
  • Du får en faktura efter installation där du ser att vi dragit av skattereduktionen.
  • Luleå Energi ansöker om ersättning från Skatteverket.
  • Vid eventuellt avslag faktureras du resterande beloppet.

Läs mer om grönt avdrag

LE Solcell3

Grönt avdrag för batteri – bra att känna till

Från och med 1 januari 2024 gäller 50 procents grön skattereduktion endast om batteriet används till att lagra egenproducerad solel som du använder för eget bruk. Om batteriet ska användas för att lagra el från elnätet eller stödtjänster så har du rätt att göra rotavdrag, men inte grönt avdrag.

Det innebär att du alltså inte kan nyttja det till olika systemtjänster som erbjuds på marknaden, som exempelvis för frekvensstabilitet.

Du kan däremot nyttja avdraget om du säljer den överskottsel som solcellsanläggningen ger vid soligt väder. Med andra ord: du kan sälja den egenproducerade elen som du själva inte förbrukar.

Lulea╠È Energi 2888 Web

Vårt kompletta solcellspaket Solklart

Solklart är vårt kompletta, trygga och nära solcellspaket för dig som bor i Luleå. Allt du behöver ingår, och du som vill kan enkelt välja till ett batteri för smart lagring. Klart du ska ha solceller i solens stad. Känns Solklart.

Läs mer om Solklart

Rött fritidshus med solceller på taket. Vinter med mycket snö. Skoterspår i snön.

Välj till batteri – en ren investering

Med vår hybridväxelriktare är du redo att koppla på ett solcellsbatteri som lagrar den egenproducerade energin från solcellsanläggningen, så att den kan användas under hela dygnet. Med batteri är du också redo för att kunna få en extra inkomst genom att hjälpa elnätet. Just nu kan du dessutom få 50 procents avdrag på både arbets- och materialkostnaden vid ditt batteriköp.

Läs mer om vårt batteri