Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Så söker du stöd

Det är enkelt att söka ekonomiskt stöd för att installera laddbox, men processen ser annorlunda ut beroende på om du söker retroaktivt eller inte. Du kan söka bidrag för åtgärder som påbörjats tidigast 15 juli 2019.

Tre bilar står och laddar

Kolla hur denna visas

Om du redan installerat en laddbox:

  1. Fyll i ansökan antingen digitalt eller via blankett.
  2. Naturvårdsverket ger ett preliminärt beslut.
  3. När beslutet tagits har ni tre månader på er att ansöka om utbetalning.

Om du planerar installera en laddbox:

  1. Fyll i föransökan antingen digitalt eller via blankett.
  2. När din föransökan har beviljats har ni nio månader på att installera laddboxen.
  3. När laddboxen är installerad har ni max tre månader på er att skicka in en begäran om utbetalning.

Läs mer om att söka stöd