Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

De fyra elområdena

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra olika elområden, med fyra olika elpriser. Detta på beslut av Statliga Svenska Kraftnät sedan 2011.

Varför vi har den här uppdelningen är baserat på ett flertal punkter. Sverige är medlem i EU och påverkas därför av EU:s lagar och bestämmelser. En av dessa är tanken på en gemensam europeisk elmarknad, som bygger på att utbud och efterfrågan ska styra elpriserna i alla medlemsländer.

El som produceras nära användningsområdet är mer effektiv än el som transporteras långa distanser. Effekten minskar längs med vägen. Elområdena är ett försök att uppmuntra till utbyggnad av elproduktion över hela landet, för en ökad effektivitet och en balans mellan de olika områdena.

Elområden 1X1 New

Skillnader mellan områden

I dagsläget ser det ut så här: I norr producerar vi mer el än vi använder, medan man i söder förbrukar mer än man producerar. Det överskott som område 1 och 2 har, kopplat till det behov som 3 och 4 har leder till en stor transport av el norrifrån till söder.

Priset på el baseras på tillgång och efterfrågan, samt vilka transportmöjligheter som finns mellan de olika områdena. I norr mättas elbehovet genom egen produktion, där överskottet sedan kan säljas vidare. Söder behöver köpa el för att fylla sitt behov, vilket då leder till högre priser.

På så vis uppmuntras områden med underskott att bygga fler kraftverk för att möta behov och sänka priser, medan områden med överskott kan utnyttja de lägre priserna för att driva satsningar inom exempelvis industri.