Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Historiska priser: BörsEl och FlexEl

BörsEl. Spotpriset månad för månad (öre/kWh)*

  2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari  62,78  33,35  36,29  29,53  28,70 29,13  31,52  32,86  57,11 25,75 47,04 32,21 74,44
Februari  57,16  45,73  33,74  26,88  27,29 18,79  32,38  40,81  49,32  16,93 45,99 28,72 56,14
Mars  56,33  25,37  37,20  23,53  23,69  20,85  30,04  46,91  42,81  11,15 27,05 24,39 58,43
April  48,65  27,88  37,67  24,76  23,94  20,99  28,47  41,28  42,91 6,69  27,67 53,90 69,04
Maj  49,07  26,67  31,86  31,92  21,31  22,80  29,67  34,30  38,61 11,00 40,65 56,51 32,82
Juni  44,92  23,80  30,24  28,90  14,30  32,35  27,75  45,86  27,56  11,24 35,84 53,62 51,68
Juli  37,08  11,68  29,93  27,80  8,95  28,39  30,70  55,19  37,80  9,66 53,24 24,31 39,16
Augusti  39,14  22,13  35,60  32,08  14,23  30,02  33,30  57,57  40,70  19,48 60,00 19,71 26,13
September  29,84  25,05  39,06  33,68  19,84  28,62  34,34  51,74   37,54  32,31 58,17 103,08 12,39
Oktober  28,89  30,36  37,00  28,92  21,66  36,33  28,73  47,01  40,52  22,21 25,38 52,40 21,92
November  38,18  29,42  33,20  28,28  22,96  41,77  32,93  50,61  45,18  8,15 55,83 133,00  
December  30,33  38,11  29,67  29,76  17,80  33,50  30,46  53,47  38,08  19,59 71,41 207,02  
Kalenderåret  45,53  28,30  34,29  28,84  20,39  28,63  30,86  45,99  41,51 16,18

45,69

65,74

44,22

*Priser i öre/kWh exkl. påslag och elcertifikat i elområde LUL.

FlexEl kvartal för kvartal (öre/kWh inkl. elcertifikat)*

  2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kvartal 1 66,50 44,60 40,12 39,67 36,49 28,95 44,04 37,59 62,54 49,95 27,14 60,37 106,57
Kvartal 2 55,98 29,40 40,46 28,38 29,90 22,84 30,57 35,27 53,82  21,07 31,70 43,64 71,72
Kvartal 3 53,87 28,20 34,78 29,62 28,54 26,56 33,29  49,37 48,88 19,04 35,11 46,42 63,02
Kvartal 4 49,84 35,97 36,87 37,81  27,44  32,06 34,77  63,61  48,23  26,61 58,18 106,35 51,91
Kalenderår 56,55 34,54 38,45  33,87  30,59  27,60 35,67 46,46 53,37 29,17 38,03 64,20 73,31

* Priser i öre/kWh inkl. elcertifikat i elområde LUL.