Gå till navigering Gå till innehåll

Ny energimix för dig som kund: 100 % fossilfri el

Ny energimix för dig som kund: 100 % fossilfri el

Från 1 januari 2024 får du som kund en ny energimix som är 100 procent fossilfri. För att prata klarspråk så innebär det att du kommer få el från både förnybara källor och kärnkraft, vilket blir en ny mix för våra privatkunder. Det görs för att all fossilfri energi behövs. På den här sidan förklarar vi mer om varför förändringen sker, vad skillnaden blir och vilka aktiva val du som privatkund enkelt kan göra för att fortsätta få din el från 100 procent förnybara källor.

Frågor och funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta kundservice!

Vad blir den stora skillnaden i energimixen?

 • ”Energimix” är en blandning av olika energikällor för din elleverans.
 • 1 januari 2024 blir Luleå Energis energimix 100 procent fossilfri.
 • Det innebär att förutom el från enbart förnybara källor – som vatten, vind och sol – så tillkommer el från kärnkraft i mixen. Längre ned förklarar vi varför förändringen sker.

Behöver jag göra någonting?

 • Du som kund behöver inte göra någonting för att gå över till den nya energimixen. Förändringen sker automatiskt den 1 januari 2024 och omfattar alla våra kunder som inte har gjort något av tillvalen av VindEl eller Bra Miljöval.
 • Du som vill fortsätta få din el från 100 procent förnybara källor kan enkelt göra ett aktivt val och välja någon av våra förnybara tillval som vattenkraft, vindkraft eller el märkt med Bra Miljöval.

Vilka elavtal påverkas? Och hur? Och varför?

 • Alla våra elavtal till privatkunder påverkas av förändringen.
 • För samtliga våra elavtal till privatkunder har tillvalet VattenEl EPD tidigare ingått – alltså el från 100 procent vattenkraft med Luleälven som ursprung.
 • Efter 1 januari 2024 slutar VattenEl EPD att ingå och blir ett tillval som du själv kan göra – precis som med våra andra förnybara tillval.
 • Anledningen till att VattenEl EPD slutar att ingå är följande: Vi får större kontroll över de kostnader som påverkar ditt elpris, då priserna på ursprungsgarantier stigit kraftigt över tid.

Varför görs förändringar i energimixen?

Förändringen genomförs för att möta ett växande energibehov på marknaden i stort, samt för att skapa bättre förutsättningar för ett lägre och stabilare elpris för kunder.

Möta ett växande energibehov

Vår energimix styrs av hur tillgången på de olika energislagen för elproduktion ser ut och utvecklas. För att på sikt nå Sveriges klimatmål, och samtidigt täcka upp ett växande elbehov, så behövs mera elproduktion från fossilfria energikällor.

Lägre och stabilare elpriser

Förändringen i energimixen bidrar till ett lägre och stabilare elpris för dig som kund. Då priset på ursprungsgarantier, precis som priset på el i stort, styrs av tillgång och efterfrågan så kan priserna variera. Det gäller särskilt förnybar el där produktionen i större grad påverkas av väder och vind. Det gör det svårt för oss att prissätta din el, då inköpspriset på förnybar el kan variera kraftigt. Genom att byta till 100 procent fossilfritt får vi mer kontroll över elpris och kostnader.

Du väljer: Gör ett aktivt val och få 100 procent förnybar el

Genom att göra ett enkelt, aktivt val kan du fortsätta få din el från 100 procent garanterat förnybara källor. Som privatkund till Luleå Energi kan du alltid välja något av våra hållbara, förnybara tillval. Här har du dem:

 • Vill du ha 100 procent vattenkraft med Luleälven som ursprung? Då ska du välja VattenEl EPD som tillval.
 • Vill du ha 100 procent vindkraft? Då ska du välja VindEl som tillval.
 • Vill du att din el endast ska komma från förnybara källor som lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav? Då ska du välja Bra Miljöval som tillval.

Du som väljer något av våra förnybara tillval behåller samma elhandelsavtal som tidigare, fast med ett aktivt tillval som garanterar att all din el kommer från förnybara ursprungskällor.

Läs mer om våra förnybara tillval

Fler frågor och svar

Energimix är en blandning av olika energikällor för din elleverans.

El från vattenkraft står fortfarande för den största delen, även efter 1 januari 2024. Det som blir helt nytt i energimixen för privatkunder till Luleå Energi är kärnkraft.

Alla våra elavtal för privatpersoner påverkas av förändringen. 

Villkoret är lika för alla avtal: vi har rätten att avsluta tillägg i avtal inom två månader. Om du gör ett tillval och väljer att få 100 procent förnybar el så är det en fristående del av avtalet; ett tillägg. Ditt fasta elpris rör vi inte. Vill du fortsätta få din el från 100 procent förnybara källor så kan du göra ett tillval och addera det till ditt avtal från och med 1 januari 2024.

Du kan när som helst addera något av de förnybara tillvalen som du hittar här.

Ursprungsgarantier garanterar att motsvarande mängd el som du köper också producerats från en specifik energikälla, som vattenkraft från Luleälven. Tillvalen som du själv kan göra under förnybar el garanterar att du får förnybar el från utvalda energikällor. Ursprungsgarantierna går att spåra tillbaka i produktionen och se var och hur elen är producerad.