Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Termografering till ditt företag

Med hjälp av termografering kan man enkelt upptäcka otätheter, bristande isolering, felaktigt utförande och konstruktionsfel som kan leda till kallras, drag, fuktskador och energiläckage.

Termografering

Med tydlig dokumentation får ni ett bra underlag för att åtgärda felen och göra energibesparingar och samtidigt få ett bättre och trivsammare inomhusklimat. Termografering kan även användas för att lokalisera golvvärmeslingor och eventuella vattenläckage.

Termografering kan även användas för att hitta potentiella riskområden i elinstallationer. Vanliga fel som överhettade säkringar, feldimensionerade kablar, överhettade motorlager och glappande anslutningar hittas enkelt med värmekameran.

Fördelar med termografering

  • Hitta brister i isolering
  • Hitta köldbryggor
  • Hitta otätheter
  • Hitta fuktskador och vattenläckage
  • Lokalisera golvvärmeslingor

Vill du veta mer om Termografering eller någon av våra andra företagstjänster, kontakta oss på telefon: 0920-26 44 00 eller e-post: energitjanster@luleaenergi.se