Gå till navigering Gå till innehåll

In consectetuer turpis ut

Årets nyckeltal

84%

Ambassadörskap

84% av medarbetarna uppger att de skulle rekommendera Luleå Energi som arbetsgivare.

33%

Utdelning till Luleå Kommun

2021 uppgick utdelningen till Luleå Kommun 44 568 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster.

64.2%

Andel miljöel till företag

Under 2021 ökade vi andelen miljöel till företagskunder, 2020 var andelen 59,6%

Luleå energi är en attraktiv arbetsgivare

Starkt ambassadörskap och sänkta sjuktal

84% av medarbetarna uppger att de skulle rekommendera Luleå Energi som arbetsgivare.

Sjukfrånvaron för 2021 var totalt 2,11%, vilken är en betydlig förbättring i jämförelse med 2020 (3,72%). Målet för verksamheten är att sjukfrånvaron ska understiga 3%.

Innovativ affärspartner

Egen solelsproduktion

Under 2021 har Luleå Energis egna anläggningar för solenergi, Helia solcellspark och solceller på taket Porsödalen, varit i full drift och genererat 664 MWh. Det motsvarar en klimatnytta på 345 ton CO2e. Samtidigt fortsätter Luleå Energi arbeta för att privatpersoner och företag ska satsa på solpaneler.

26%

Andel kvinnor i koncernen.

(2020: 29%)

31%

Andel kvinnliga chefer i koncernen.

(2020: 31%)

87%

Frisknärvaro

Antal anställda mer än 3 månader av året i relation till de som varit sjuka mer än 8 dagar. Vår målbild: 86%

Säker energileverantör

Bättre leveranssäkerhet 2021

Under 2021 var det totalt 106 minuter avbrott i elnätet (SAIDI), vilket är en förbättring från 2020 (143 minuter). Antalet avbrott på elnätet per kund (SAIFI) förbättrades också från 1,7 2020 till 1,5 under 2021.

Engagerad och ansvarsfull Samhällsaktör

Årets samhällsinvesteringar

Luleå Energi verkar för att Luleå ska vara en attraktiv plats att leva på. Under 2021 bidrog vi med 1 141 000 kr till Kultur & Samhälle och 2 155 000 kr till Idrottsverksamhet. Bland annat tecknades ett förlängt sponsoravtal med Luleå Energi Arena som löper över tio år.

Andel

Miljöel

Värmekällor

Fjärrvärme

Ekonomiska nyckeltal

Investeringar (tkr)

239 079
Ca 50% av investeringarna under året utgörs av ett energilager samt en regionnätsstation.

Utdelning (tkr)

44 568
En utdelning på 33% av resultatet efter finansiella poster betalas ut till Luleå kommun i enlighet med ägardirektivet.

Avkastning

8,1 %
Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital redovisat efter skatt. (ägardirektivet är 8,0%.)

Undvikna CO2-utsläpp per kg

För varje kg CO2e som verksamheten gav upphov till, så bidrog Luleå Energi samtidigt till att 1,9kg CO2e kunde undvikas på annat håll.