Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Allt ljus på solen

2021 var året då hela Luleås egen solkraftspark fick sitt namn - Helia.

Solpark Highres
Hel(i)a Luleås solkraftspark fick sitt namn

Solen som oändlig energikälla har en viktig roll att spela för Luleås trygga energisystem – och vår hållbara vardag. Att solens stad ska ha en solkraftspark känns solklart – speciellt när vår vision är att vara ett nav i regionens energiomställning. 2021 fick solkraftsparken även sitt namn Helia, som tydligt pryder stängslet mot Bodenvägen för alla förbipasserande att se.

En nordlig park med världens intresse

Helia är världens nordligaste kommersiella solkraftspark och ägs och drivs av Luleå Energi. Den är granne med Sunderby sjukhus utanför Luleå och togs i bruk juli 2020. Parken består av 2 330 dubbelsidiga paneler som tillsammans beräknas producera 630 MWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ungefär 100 småhus. Helia, med sitt unika nordliga läge och sina dubbelsidiga paneler som kan ta tillvara snöns reflektion av solljus under vintern, har väckt stort intresse hos akademiska ”soldyrkare” i den globala forskningsvärlden.

Berättelsen bakom namnet Helia

Precis som solen gav förutsättningar för liv på jorden i tidernas begynnelse, pekar också vår närmaste stjärna ut riktningen mot en hållbar framtid. När det var dags att namnge världens nordligaste kommersiella solkraftspark, belägen i Sunderbyn utanför Luleå, föll vårt val av namn på ett lika kraftfullt som solen själv. Helia solkraftspark blir en tydlig symbol för att vi måste tänka på helheten när vi blickar framåt. Vi kan alla vara med och bidra, och framtiden är ett bygge vi måste genomföra tillsammans. Helia kan med sina dubbelsidiga solpaneler ta tillvara snöns reflektion och jobba outtröttligt under ljusa sommarnätter för att leverera förnybar energi till Luleå. Ett bevis på att de smartaste idéerna finns väldigt nära bara vi tittar ordentligt och ser till hel(ia)heten.

Tillbaka