Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fokus på Norrbottens energiintensiva investeringar i nationellt forum

I oktober 2021 arrangerade Energiföretagen Arena Energi, en digital konferens med fokus på de nationella energifrågorna som ett alternativ till inställda Almedalsveckan live. Luleå Energi tog som enda (?) lokala energibolag plats i programmet i detta nationellt viktiga forum och satte den stora industriomställningen i norr på agendan.

Arenaenergi Studio

Med syfte att bredda kunskapen om de omfattande och viktiga investeringar som sker i norra Sverige kopplat till en fossilfri framtid, och de utmaningar och möjligheter som följer i spåren. Målet för programinnehållet var också att mobilisera samsyn och samarbeten såväl regionalt som nationellt för att möta det utmaningar vi står inför kopplat till energifrågor i klimatomställningen.

Den digitala sändningen leddes av vd Malin Larsson tillsammans med moderator Carl Wangel, Luleå Business Region. I Panelsamtalet för att lyfta frågorna bjöds såväl nationella offentliga aktörer som Peter Larsson (Regeringens samordnare) och Ola Alterå (Klimatpolitiska rådet) in tillsammans med lokala företrädare i form av Carina Sammeli (Kommunalråd (S)Luleå kommun) till samtal om förutsättningarna.  Representanter från de bolag som nu genomför omfattande investeringar i norr, Tomas Hirsch (SSAB), Ida-Linn Näzelius (H2 Green Steel) och Mikael Nordlander (Vattenfall) bidrog till att måla upp de utmaningar och möjligheter som näringslivet står inför, och hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar genom bred samverkan.

Som talande exempel summerades också samtalet av Malin tillsammans med Hans Stålnacke (Bodens Energi) för att exemplifiera hur man redan idag arbetar tillsammans över kommungränserna för att skapa förutsättningar för en fossilfri framtid.

– Vi fick oerhört positiv feedback på vår medverkan och innehåll. Att få visa upp oss nationellt genom ett välarbetat innehåll och slipad produktion stärker oss både internt och externt, och vår medverkan ledde till flera spännande dialoger och förfrågningar, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Paneldebatten ramades in av en filmproduktion som satte fokus på frågorna, som även har publicerats i andra kanaler.

Mer om seminariet

Tillbaka

Arenaenergi Studio