Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Lägre temperaturer i fjärrvärmenätet skapar framtidsmöjligheter

Luleå har en lång historia av stabil fjärrvärme baserad på restenergier från industrin. När industrin ställer om mot nya processer arbetar Luleå Energi parallellt med att anpassa hela fjärrvärmesystemet för att kunna ta vara på framtida restenergier.

Avkylning Fjv

– Under året har vi uppdaterat och kompletterat de tekniska installationsanvisningarna som krävs för att nya anläggningar byggs på rätt sätt och är väl förberedda för framtidens nät med lägre temperaturer. Dessa installationsanvisningar finns redan idag tillgängliga på vår webbplats. De kommer kompletteras med dokument kring inkopplingsprocesser som vi håller på att slutföra, berättar Jakob Henriksson, Energi- och Systemingenjör på Luleå Energi.

Det mångåriga samarbetet med SSAB kring fjärrvärmen utvecklas kopplat till stålbolagets omställning till fossilfri produktion. De restenergier som kommer levereras i framtiden kommer hålla en lägre temperatur, vilket innebär att fjärrvärmesystemet behöver optimeras för nya förutsättningar för att fortsätta leverera en stabil och prisvärd värmekälla till Luleå.

Hårt arbete med fokus på avkylning

För att framledningstemperaturen så småningom ska kunna sänkas i fjärrvärmenätet behöver också temperaturen på returledningen sänkas. I praktiken innebär detta att se över och optimera anläggningar ute hos kund som i dagsläget inte fungerar som förväntat, och har just sämre avkylning. Dålig avkylning i anläggningarna ger en högre returtemperatur och behov av större flöde in för att uppnå den effekt som krävs. I samband med att anläggningar ses över och optimeras finns också besparingar att göras för kunden när flödet kan justeras nedåt. Samtidigt är man som kund med och bidrar till att vi använder fjärrvärmen så smart som möjligt utan resursslöseri.

– Det här arbetet är en viktig del i energiomställningen som också skapar nya möjligheter för oss framgent att ta vara på restenergier med lägre temperaturer, vilket kommer göra att fler industrier kan vara med och bidra till vårt gemensamma fjärrvärmesystem. Vi ser verkligen fram emot att under 2022 börja arbeta mer aktivt med våra kunder och deras anläggningar – där vi redan fått förfrågningar från de som vill vara med och bidra till en hållbar omställning i Luleå, avslutar Jakob.

Tillbaka