Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Ett av de starkaste åren någonsin för Bioenergi

Låga temperaturer, hög efterfrågan och långsiktiga fabriksrenoveringar står i fokus när pelletstillverkaren Bioenergi summerar 2021 – ett av de starkaste produktionsåren någonsin.

Bioenergi2

Om 2020 var ett år som präglades av lågt marknadsläge, delvis på grund av en pandemieffekt, så blev 2021 ett år av en helt annan karaktär för Bioenergi.

– Luleå Energi hade ett toppår för fjärrvärmeproduktionen i stort, sett till de senaste tio åren. För Bioenergi var 2021 ett av de starkaste produktionsåren någonsin, med förbättrat marknadsläge och hög efterfrågan på pellets. Vi producerade närmare 87 000 ton och hade budgeterat för 85 000 ton, berättar Magnus Johansson, vd på Bioenergi.

Merparten av Bioenergis pelletsproduktionen säljs och eldas regionalt och lokalt, inte minst som viktigt komplement i Luleå Energis egna fjärrvärmesystem under kalla vinterdagar när restenergin från industrin inte riktigt räcker till för att täcka behovet. Men det naturliga biobränslet, tillverkad av en ren restprodukt från regionens sågverk, går även ut på en nationell och nordisk marknad där en kraftig efterfrågan präglade delar av 2021.

– Vi såg en stark uppgång på efterfrågan mot slutet av året, främst på grund av höga priser på alternativa bränslen och kalla perioder även söderut. Regionalt och lokalt hade vi rejäla toppar i efterfrågan på pellets både i början och slutet av året, säger Magnus Johansson.

Viktig renovering av fabriken

Förutom en stark marknad med hög efterfrågan stod viktiga fabriksinvesteringar i fokus, med den första stora renoveringen som genomförs sedan produktionsanläggningen byggdes för ungefär 20 år sedan. Renoveringen, som är på god väg att slutföras, har bland annat innefattat byte och renovering av pelletpressar, transportband, mottagningsfickor och kvarnar för malning – helt enkelt maskineri som slits med tiden.

– Det är en investering inför framtiden. 2021 visade att pellets spelar en viktig roll som topplast i Luleås egna fjärrvärmesystem, men också för värmeförsörjningen på den nordiska marknaden i stort, säger Magnus Johansson.

Tillbaka