Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energilagret – en del i ett hållbart energisystem

Energilagret är en viktig del i att bygga framtidens hållbara energisystem och kunna erbjuda Luleåborna en trygg och stabil fjärrvärme i många år framöver.

Energilager Artikel

Energilagret ska bidra till att öka den miljövänliga fjärrvärmeproduktionen och fungera som en extra buffert vid eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen. Vid mindre produktionsbortfall i någon av anläggningarna och vid störningar i nätet, eller planerade underhållsarbeten, så fungerar energilagret som ett lager med fjärrvärmevatten att använda för att säkra leveransen av fjärrvärme till kunderna till dess att produktionen är igång igen. Energilagret är en del av Luleå Energis arbete i att fortsätta leverera trygg fjärrvärme till Luleåborna i många år framöver.

Energilagret är i grunden en fjärrvärmeackumulator, en stor vattentank. Den är 44 meter hög och 33 meter i diameter, och kommer att rymma 30.000 kubikmeter varmt fjärrvärmevatten, vilket motsvarar den dubbla volymen av vad som cirkulerar i fjärrvärmesystemet idag.

Energilagret kommer att tas i drift våren 2022.

Tillbaka

Energilager Kort