Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Ny prismodell lanserades med kunskapshöjande aktiviteter

Flera kommunikationsinsatser under 2021 fokuserades på att förklara den nya prismodellen för fjärrvärme och sprida kunskap så att kunderna ska känna att de själva har verktygen att styra och effektivisera sin egen fjärrvärmeanvändning.

Fjarrvarme

Den nya prismodellen för fjärrvärme som infördes under september för Luleå Energis privatkunder innebar en mer individuell prissättning där kunden betalar mer exakt utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär också att kunderna har möjlighet att vara med och styra sin egen förbrukning och kostnad, men då krävdes kunskap och förståelse för hur och vad man kan påverka. Flera aktiviteter samverkade under året för att berätta om förändringen, besvara frågor och öka kunskap om fjärrvärmesystemet i Luleå och den nya prismodellen.

En uppskattad aktivitet, som också skapade bra dialog med kunderna och gav värdefull kunskap till kundtjänst om potentiella frågor, var en livesändning kring prismodellen med Luleå Energis egna sakkunniga, som även fortsatt lockar visningar i efterhand. Prismodellen förklarades också genom en informationsfilm som bland annat publicerades på en infosida på luleaenergi.se, där kunderna även gavs möjlighet att räkna ut sitt fjärrvärmepris med den nya prismodellen. Till detta kommer redaktionella artiklar i tidningen ”Vår Energi”, ett brett direktutskick till berörda kunder samt digital marknadsföring.

– Att höja kunskapen hos våra kunder kring fjärrvärmen och hur den är en del av vårt hållbara energisystem har varit en aspekt av arbetet, den andra delen är att skapa förståelse hos våra kunder kring varför vi gör förändringar och samtidigt ta oss tid att lyssna på deras frågor, berättar Thomas Öhlund, Avdelningschef Distribution, Värme & Kyla.

Tillbaka

Leab Likaiglasen 16X9