Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Arbete med Innanförskap mot diskriminering

Under 2021 har Luleå Energi arbetat med diskrimineringsfrågan ur ett helhetsperspektiv och samtidigt börjat använda begreppet Innanförskap för att fånga in en bred variation av definitioner och områden.

Innanforskap

Den nya Diskrimineringslagen kom 2017, och innebar en förändring med mer aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet ska ske kontinuerligt inom fem olika områden: Arbetsförhållanden, Föräldraskap och arbete, Löner och andra anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, samt Utbildning och övrig kompetensutveckling. Här har Luleå Energi arbetat med helhetsbegreppet Innanförskap då det finns många olika definitioner, åsikter och tankar kring ämnen som mångfald, jämställdhet, inkludering och jämlikhet.

Innanförskap handlar om vad vi skapar tillsammans på Luleå Energi som medarbetare, den kultur vi vill ha och främjar. Genom att leva efter våra värderingar stärker vi oss både internt och kan föregå med gott exempel gentemot andra ute i samhället. 73% av medarbetarna är nöjda med hur Luleå Energi bedriver frågor om likabehandling, och här finns förbättringspotential. En aktiv åtgärd i likabehandlingsarbetet är att vi bryter ned så mycket statistik vi kan per kön, exempelvis om vi tittar på huruvida medarbetarna är nöjda med sin kompetensutveckling ser vi att 82% är det, där uppfattningen ser likadan ut både för män och kvinnor.

– Under 2021 välkomnade vi också en digital praktikant under två perioder, Sandra från yrkesutbildningen Kompetenskoordinator, som tillsammans med HR & Hållbarhet arbetade med att vidareutveckla arbetet med Innanförskap, säger Linn Wallo, HR-strateg på Luleå Energi.

Tillbaka