Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Arbetet med giftfri verksamhet förbättras

Luleå Energi strävar efter en giftfri verksamhet för att både minska utsläppen i miljön och skapa en mer hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna. Under 2021 har arbetet stärkts genom en kommungemensam upphandling av ett kemikaliehanteringssystem för att överblicka och åtgärda skadliga ämnen i verksamheten.

Kemikalier

Det nya kemikaliehanteringssystemet utvecklar möjligheterna att gå på djupet med att analysera och stegvis fasa ut skadliga ämnen i verksamheten. Just nu pågår ett inventeringsarbete och systemet hjälper till att klassificera olika produkter utifrån innehållet, så att en relevant prioritering kan göras. Med siktet på en giftfri verksamhet kommer det sättas upp mål kopplat till utfasning av produkter och regelbunden uppföljning.

I verksamheten finns en stor spännvidd av de produkter som används, från småkemikalier i kontorsmiljö till större kvantiteter eldningsoljor, liksom andra produkter, som är en del av underhållet och en förutsättning för att maskiner, verktyg och fordon ska fungera på ett bra sätt. Här kommer arbetet med ersättning av andra produkter ske löpande för att främja en god miljö och arbetsmiljö.

– Vi strävar efter att vara en ansvarstagande arbetsgivare och en aktiv planetskötare så vi siktar på att nå en giftfri verksamhet. Med det här nya verktyget kommer vi kunna arbeta mer systematiskt för att minska riskerna med de kemikalier vi använder, säger Katarina Kylefors, miljö- och hållbarhetsingenjör.

Tillbaka