Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Luleå Energi är en attraktiv arbetsgivare

Ett aktivt arbete med kulturen på Luleå Energi ger många fördelar i verksamheten och bidrar till att bygga en robust organisation. Ett konkret resultat är våra medarbetares ambassadörskap där de är med och värnar vårt starka varumärke.

Kultur

För att bygga en robust organisation som kan stå emot exempelvis hög personalomsättning och korruption arbetar Luleå Energi med förbyggande kulturarbete som inriktar sig mot bland annat ökad trivsel och lojalitet hos medarbetarna. Under 2021 har arbetet inriktats på tre huvudområden. Vägledning & stöd, Ökad kunskap & insikt, samt Uppföljning & granskning. Samtliga medarbetare har till exempel fått spela Energispelet. Ett eget framtaget digitalt brädspel som fungerar som ett verktyg för medarbetarna att konkretisera vår vision och värdegrund genom diskussionsövningar, dilemman och roliga inslag som fotouppdrag och frågesport. Ett pedagogiskt sätt att klä värderingarna i ord och skapa en ökad förståelse med vad det innebär i allas vardag samt tillsammans kalibrera den etiska kompassen.

Förebyggande insatser mot korruption

Under föregående år har Luleå Energi också arbetat med kunskapshöjande insatser för området anti-korruption med både en grundläggande del, samt en fördjupad utbildning för roller som särskilt kan utsättas för påtryckning och oegentligheter. Det har även genomförts en kartläggning av koncernens korruptionsrisker och därefter har vi arbetat med riskreducerande åtgärder på både operativ och strategisk nivå.

– För att se att vi prickar rätt med våra insatser gör vi också en noggrann uppföljning och utvärdering av arbetet kontinuerligt. Vi har haft noll visselblåsningar i år, och när vi mäter våra medarbetares ambassadörskap utifrån frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss som arbetsgivare till en vän” ger våra medarbetare betyget 8,39 av 10, berättar Katharina Frank Chef HR & Hållbarhet. 

Tillbaka