Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Arbetet med personalsäkerheten till en ny nivå

Luleå Energi skapar en trygg miljö för alla medarbetare genom systematiskt personalsäkerhetsarbete, som också säkerställer att tillgångar skyddas mot skada eller förlust. Som en aktör med samhällsviktig funktion spelar lojala och pålitliga medarbetare roll för både oss som koncern och för alla kunder, samarbetspartners och samhället i stort.

Sakerhet

Hos Luleå Energi finns en hög tilltro till medarbetarna att agera i Luleå Energis namn och hantera dess tillgångar i olika situationer. När det kommer till säkerhetsarbete brukar det förenklat beskrivas utifrån tre ben: fysisk säkerhet, informationssäkerhet samt personalsäkerhet.

Med bakgrund av detta har vi under de senaste åren arbetat fokuserat med dessa typer av frågor, och säkerställt att våra processer är renodlade, tydliga och systematiska. Det gäller bland annat när vi rekryterar och anställer nya medarbetare.

Ett verktyg är att arbeta med kultur och medvetenhet gentemot alla medarbetare. Under 2021 genomfördes ett visions- och värderingsarbete för att stärka organisationen.

– Genom att introducera och kontinuerligt arbeta med medarbetarna utifrån vår uppförandekod och värderingarna medvetandegör vi vår kultur med frågor om lojalitet, korruption och ambassadörskap. Det är ett effektivt sätt för organisationen att tydligt visa förväntningar som finns på var och en av oss, i vårt agerande och beteende, säger Katharina Frank Chef HR & Hållbarhet.

– Vi har tagit stora kliv inom området och bedriver idag ett systematiskt personalsäkerhetsarbete på en hög nivå. Ett nyckeltal som mäter hög träffsäkerhet i vårt rekryteringsarbete är att samtliga nyanställda medarbetare under 2021 var fortsatt anställda.

Tillbaka