Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Förnyad satsning för en levande stad

Under hösten 2021 stod det klart att Luleå Energi förlänger sponsoravtalet för Luleå Energi Arena. Avtalet sträcker sig ytterligare 10 år och innebär en investering på 10 miljoner kronor. För Luleå Energi är det fortsatta samarbetet ett sätt att bidra till en hållbar och levande stad.

Lea Artikel

– För oss är Luleå Energi Arena en jätteviktig symbol för den hållbara och attraktiva staden. Arenan är en samlingsplats där alla är välkomna och kan mötas inom såväl idrott som kultur. Det bidrar till att människor trivs, vill leva och bo i Luleå, säger Carina Zolland, marknadschef Luleå Energi.

För Luleå Energi är det viktigt att bidra med satsningar som skapar ett hållbart och trivsamt Luleå. Satsningar som #energiboosten för att stötta lokala föreningar i pandemin är ett exempel, Sjöräddningssällskapets station i Luleå, en annan.
– Den enorma energi- och klimatomställningen som nu sker i vår region kräver ökad kompetensförsörjning i form av mer arbetskraft. Det betyder fler jobb, fler bostäder, mer infrastruktur. Ett samhälle i kraftig förändring. Det är därför helt avgörande att det också finns mötesplatser och ett rikt förenings- och kulturliv i staden. Vi jobbar långsiktigt med satsningar som bidrar till detta, Luleå Energi Arena är en del, säger Carina Zolland.

För att fira det fortsatta samarbetet har Luleå Energi valt att visa upp mer av det som ryms under arenans tak. Genom kortare filmproduktioner kommer en variation av idrotter att lyftas fram för att synliggöra det som händer vid sidan om elitidrotterna som drar den stora publiken.

Tillbaka

Lea Kort