Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Utökad väsentlighetsanalys grundar hållbarhetsarbetet

Under 2021 har Luleå Energi färdigställt en utökad väsentlighetsanalys dom ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Fem områden pekas ut som de mest väsentliga för verksamhetens arbete framåt.

1412509 65892077

I arbetet med att skapa ett hållbart företag ligger den nya väsentlighetsanalysen och dess fem områden i grunden: En pålitlig, hållbar energileverantör, En attraktiv arbetsgivare, En engagerad, ansvarsfull samhällsaktör, En innovativ affärspartner, och En aktiv planetskötare. Inom de olika områdena inkluderas alla aspekter av hållbarhetsbegreppet, och hänsyn har också tagits till de globala målen där en analys genomförts vilka mål och delmål som påverkas av Luleå Energis verksamhet.

­– I framtagandet av de väsentliga frågorna har ett arbete genomförts såväl internt i företaget, med såväl ledning och medarbetare, som ett arbete gentemot externa intressentgrupper som framförallt inkluderade ägare/styrelse, politiker, leverantörer/entreprenörer, samarbetspartners, intresseorganisationer och akademin, berättar Katarina Kylefors, miljö- och hållbarhetsingenjör på Luleå Energi.

Fem identifierade områden

En pålitlig, hållbarenergileverantör

Vi står för kvalitet och säkra leveranser av el och värme, och bidrar i omställningen till en fossilfri energiförsörjning. Vi underlättar, vägleder och inspirerar våra kunder till en mer klimatsmart vardag.

En attraktiv arbetsgivare

Vi ska vara en säker och meningsfull arbetsplats för alla medarbetare. Vi står för tydliga värderingar, delaktighet och inkluderande kultur där var och en kan bidra till våra gemensamma mål.

En engagerad, ansvarsfull samhällsaktör

Vi engagerar oss i lokal samhällsutveckling. Vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan, och visar andra vägen i hållbar riktning. Det betyder bland annat arbete för hållbara leverantörsrelationer, hög etik och lyhörd dialog med invånare och andra som berörs av vår verksamhet.

En innovativ affärspartner

Vi utvecklas i takt med omvärlden och tar vara på möjligheter i digitalisering och nya lösningar. Vi samverkar internt och externt och är en självklar samarbetspartner för hållbar innovations- och affärsutveckling.

En förebild inom miljö- och klimat

Vi är en miljömedveten organisation och en förebild i klimat- och miljöarbetet. Vi jobbar löpande för ökad resurseffektivitet och cirkuläret. Vi värnar biologisk mångfald och minskar det ekologiska fotavtrycket i och kring vår verksamhet.

Tillbaka