Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Världen vänder sina blickar mot Norr

Det händer otroligt mycket i vår landsände just nu. Den enorma energi- och klimatomställning som pågår, inte minst vad gäller de stora industrisatsningarna, har satt vår region på kartan. Inte bara nationellt utan också globalt.

Vdord Artikel

Det pulserar av innovationskraft och framåtanda bland industri, forskning och näringsliv och utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu. Jag själv brinner för den förändring som pågår där vi som lokalt energibolag är med och skapar förutsättningar för samhället runt omkring oss att ställa om.

I Luleå har vi ett unikt energisystem som utvecklats under lång tid. Samverkan är ett ledord där vi tillsammans med industri, näringsliv, kommun och akademi hela tiden fortsätter att utveckla lösningar som skapar nytta för miljö, klimat och invånare. Ett exempel är vårt långvariga samarbete med stålindustrin där vi i över 50 år skapat värde för Luleåborna genom att tillvara ta restenergier och skapa fjärrvärme lokalt. När SSAB nu tidigarelägger sin omställning till fossilfri stålproduktion fortsätter samarbetet, men med målet om en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion till år 2030. En unik möjlighet där vi tillsammans skapar framtidens fossilfria och cirkulära energisystem.

Investeringsbehovet i framtidens energisystem är stort. Tillståndsprocesser, elnätskapacitet och hantering av restenenergier är några av de frågor som är av största vikt för att möjliggöra en snabb och hållbar omställning av både industri och samhälle. Luleå Energi är aktiva i att bidra med vår kompetens till våra beslutsfattare, på lokal och nationell nivå, för att effektivisera beslutsprocesser och snabba på investeringsbeslut.

Det finns en kraft i att ta tillvara på det lokala energibolaget kompetens för att ställa om och placera Luleå på världskartan som den hållbara staden. Men för att kunna bidra på riktigt behöver hela regionen arbeta tillsammans. Med alla de initiativ som pågår runt om i länet kan vi gemensamt bidra till en hållbar tillväxt och omställning. Det händer nu och världen vänder sina blickar mot Norr.

Tillbaka