Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Luleå Energi är ensam ägare till Lunet

I september 2022 gav kommunfullmäktige grönt ljus till en strukturförändring inom Luleå kommunföretag-koncernen. Den innebär att Luleå Energi blir hundraprocentig ägare av Lunet AB.

Lunet Kabel Liggande

Sedan 2007 har Lunet ägts till lika delar av Luleå Energi och Lulebo. Strukturförändringen i ägandet har diskuterats i styrelsen för Luleå Kommunföretag och affären godkändes i kommunfullmäktige i enlighet med gällande företagspolicy samt bolagsordning för Luleå Kommunföretag. Lunet är i och med affären ett helägt dotterbolag till Luleå Energi-koncernen från och med 1 oktober 2022.

Lunet och Luleå Energi har under lång tid samverkat inom flera områden. Förändringen i ägandet innebär att den samverkan stärks ytterligare.

Luleå Energi-koncernens vd Malin Larsson kliver in som vd även för Lunet medan bolagets tidigare vd Kent Eneris blir affärsområdeschef.

– Vi ser stora möjligheter med att få arbeta närmare varandra och kunna fokusera på närhet och tillgänglighet för våra kunder. För vår del handlar det om att framtidssäkra Luleås infrastruktur för digital kommunikation med höga hastigheter för kommunens alla företag och invånare. Tillsammans med hela Luleå Energi-koncernen skapar vi förutsättningar för den omställning som nu sker i vår region, säger Kent Eneris, affärsområdeschef för Lunet.

I november 2022 bytte Lunet lokaler och flyttade in med Luleå Energi på Porsödalen.

– Vi har verkligen sett fram emot det här! Det finns en hög kompetens och ett högt kunnande inom Lunet. Det kommer också innebära att vi som koncern möter våra kunder inom fler områden, vilket vi hoppas ska underlätta för kunden. Den infrastruktur vi tillhandahåller spelar en avgörande roll i den samhällsomvandling som nu sker i Norrbotten, och att ytterligare skapa synergier och erbjuda en helhet kommer innebära stora fördelar för framtiden, säger Malin Larsson, vd för Luleå Energi-koncernen.

Tillbaka