Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Lunet satsar på inkluderande rekrytering

Behovet av arbetskraft och kompetens ökar kraftigt i regionen, främst på grund av alla satsningar industri och näringsliv som sker här i norr. På Lunet ser vi vikten av att arbeta bredare och smartare kring rekrytering för att klara av de utmaningar vi har inom kompetensförsörjning. Som en del i arbetet valde vi att i samarbete med Luleå Energi erbjuda en så kallad yrkesintroduktionsanställning till Amane Al-Ameen, som i början av 2021 påbörjade sin anställning som supportmedarbetare hos oss.

Amane Jessica 1

Stora summor investeras i norra Sverige och Luleå har hamnat i händelsernas centrum i hela världens gröna industriomställning. Lunet är en viktig del i den utveckling som nu sker. Vi arbetar långsiktigt med våra utmaningar i att säkerställa att fibernätet är både robust och driftsäkert. Parallellt arbetar vi med att finnas med i startskedet i alla nybyggnadsprojekt som sker i regionen. Ytterligare en aspekt som är viktig för oss är att säkerställa att vi har en verksamhet som erbjuder utvecklingsmöjligheter för befintlig personal och att vi attraherar ny arbetskraft med rätt kompetens.

Lunet har länge stått för mångfald och likabehandling i våra rekryteringsprocesser och ser olikheter som en tillgång för verksamheten. Tillsammans med Luleå Energi arbetar vi med ännu bredare rekrytering och använder därför Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning. Med hjälp av Sobonas verktyg har vi fått idéer och inspiration till hur arbetet kan konkretiseras, bland annat genom deras handledarutbildning som varit ett bra stöd för chefer och medarbetare.

Amane Al-Ameen började hos oss som praktikant under 2020 och återvände sedan för en yrkesintroduktionsanställning under november 2021.

– Det här är en jättebra möjlighet för mig. Jag får både lära mig mer inom mitt område och lära mig svenska. Jag har känt mig välkommen på Lunet och har blivit en del i teamet, säger Amane.

Amane kommer ursprungligen från Irak och har studerat datavetenskap.

– På Lunet ser vi det som både viktigt och nödvändigt att tillvarata den kompetens som redan finns här. Att ge människor möjlighet att visa vad de kan, vara en viktig del i en föränderlig värld och möta våra kunders behov är fantastiskt. Vi är så glada över att ha Amane hos oss och ser fram emot att få fortsätta vara med i hennes utveckling, säger Jessica Hedlund, Avdelningschef på Lunet.

 

Till vår Års- och hållbarhetsredovisningTill vår karriärsida