Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Medarbetarnas stora engagemang är det viktigaste resultatet

Vartannat år genomför Luleå Energi en medarbetarundersökning. Årets undersökning visar flera resultat på nöjda medarbetare och god sammanhållning. Men det är inte bara vad medarbetarna tycker som är intressant och goda resultat som är glädjande – utan att så många faktiskt vill dela med sig av sina tankar och åsikter.

Shamila Kollega

Shamila Eriksson, kundkommunikatör på Luleå Energi, tror att en viktig faktor till det höga deltagandet är känslan av att faktiskt kunna vara med och påverka saker. 

– Min upplevelse är att jag, och många med mig, känner sig inkluderade i företaget på riktigt. Allt bygger på att vi är delaktiga och att det vi ger uttryck för faktiskt bidrar till att påverka och förändra saker. Det jag delar med mig av, både i vardagen och i den här typen av undersökningar, följs upp. När det märks att ens tankar spelar roll och att de leder till att saker förbättras så känns det värdefullt att dela med sig av dem – både för att visa nöjdhet över det som är bra och lyfta tankar kring vad som kan utvecklas, förklarar Shamila. 

Lyhördhet inför utmaningar och behov är en viktig del av Luleå Energis företagskultur. En stor del i arbetet med att få medarbetare att känna sig trygga och inkluderade är att de känner sig sedda och lika värda.  

– Vi får 9 av 10 möjliga poäng när det kommer till likabehandling, vilket känns viktigt och bra. Det finns såklart alltid utvecklingspotential och vi har många saker att arbeta vidare med inom organisationen. En del ger uttryck för hög arbetsbelastning och vi befinner oss i en tid som adderar till det. Men vi har en stark grund att stå på där vi arbetar aktivt för att på olika sätt främja en god kultur präglad av gemenskap, prestigelöshet och inkludering. Vi försöker se hela människan, även bortom yrkesrollen och arbetar bland annat med insatser som utökad friskvård, flextid och har ett nära samarbete med externa leverantörer för att främja hälsa och balanserat arbetsliv, berättar Katharina Frank. 

Hybridarbete, tillgång till samtalsstöd och friskvård är alla viktiga delar för ett hållbart arbetsliv. Men även den vardagliga gemenskapen är en avgörande faktor för nöjda medarbetare. 

– Det kan nästan låta löjligt enkelt, men ”Hej!” är någonting som är väldigt inarbetat hos oss alla. Att alltid ge, och därmed också få, ett hej från de du möter när du är på jobbet. Det skapar ett inbjudande klimat, öppnar upp för samtal, suddar ut hierarkier och stärker gemenskapen. Jag tror verkligen att vårt ”Hej!” får människor att känna sig sedda av varandra. Tänk vad många saker som faktiskt börjat med ett hej, säger Shamila Eriksson.

"Det finns ett medvetet arbete bakom att få människor att känna sig sedda, inkluderade och som en del av företagskulturen" 

– Shamila Eriksson, Kundkommunikatör

Nyckeltal

Nöjda Medarbetare 2022 (1)

Nöjda medarbetare (NMI)

NMI är ett index över hur nöjda medarbetare är med Luleå Energi som arbetsgivare. På skalan 0–100 räknas resultat över 80 som riktigt bra.
93%

Deltagande

93% av alla medarbetare deltog i undersökningen.

Tillitsbaserat Ledarskap 2022

Tillitsbaserat ledarskap

Påståendet "min chef visar tillit till mig" får 4,6 poäng av 5 i medarbetarundersökning.