Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Vårt säkerhetsarbete når nya höjder

Elnätsarbete kan vara väldigt riskfyllt om det inte utförs på rätt sätt. För att kunna utföra arbetet säkert krävs inte bara utbildning och kompetens, utan också väletablerade rutiner och löpande insatser som sätter säkerheten i fokus. Ett viktigt led i Luleå Energis säkerhetsarbete är att säkerställa kompentensen hos medarbetare genom validering – här blir den nio meter höga övningsanläggning som invigdes i september 2022 ett ovärderligt verktyg.

Sakerhet

Historiskt har elnätsarbete vilat på enskilda individers egen erfarenhet och arbetssätt, något som blir mycket sårbart när högriskmoment ska genomföras.

– Branschen har tyvärr haft olyckor med dödlig utgång till följd av strömgenomgång, många gånger för att det inte varit tydligt nog för den enskilde medarbetaren hur jobbet ska göras säkert. Därför är en tydlig avsiktsförklaring tillsammans med återkommande uppföljning A och O för att sätta säkerhetsarbetet högst upp på agendan, berättar Daniel Agrér, elnätschef på Luleå Energi.

Säkerhet för kunder och medarbetare värderas högt på Luleå Energi. Att skapa en kultur där medarbetare vill dela med sig, be om råd och vågar visa kunskapsluckor och misstag är vägen till att kunna arbeta både tryggt och effektivt. Förändringarna handlar om att förvalta den kompetens som finns, men också om att prata säkerhet, tänka säkerhet och agera säkert i alla led. Och nu finns till och med en komplett övningsanläggning som förkroppsligar arbetet.

– Övningsanläggningen är ett tvärsnitt av vårt nät med bland annat allt från luftlinje och olika typer av stolpar till brytare, markkabel och nätstation. Den har ingen ström, utan syftet med anläggningen är att skapa en trygg miljö där vi kan öva på riskfyllda säkerhetsmoment eller utveckla nya metoder och arbetssätt, förklarar Daniel Agrér.

Ett viktigt verktyg för kompetensutveckling och rekrytering

Förutom nya möjligheter att låta medarbetare upprätthålla kompetens och rutin kring moment som utförs sällan, blir övningsanläggningen ett viktigt verktyg i Luleå Energis arbete med att validera distributionselektriker.

– Validering är någonting vi vill arbeta med inom hela koncernen, inte bara på elnät. Syftet är att synliggöra kompetens för att hitta rätt person till rätt plats i organisationen. Det kan exempelvis handla om att säkerställa kompetens i en rekryteringsprocess, att jämföra kvalifikationer från studier eller arbetsliv, både nationellt och internationellt. Men också för kompetensutveckling bland medarbetare som vill byta inriktning eller att bekräfta kompetens hos någon som arbetat länge utan validering, berättar Linn Wallo HR-strateg på Luleå Energi.

– Kombinerat med teoretiska kunskapsprov och att visa sina färdigheter på fält blir vår nya övningsanläggning ett fantastiskt verktyg, inte minst för validering. Den är verkligen ett fint exempel på att gå från ord till handling och på riktigt investera i vårt säkerhetsarbete för att leva upp till satta mål. Jag är så stolt över Luleå Energis satsning! Avslutar Linn.

Yrkesprofil genom validering

Tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona och andra aktörer har Luleå Energi tagit fram yrkesprofiler inom el, fiber- och nätverksteknik. Dessa handlar om att synliggöra, bedöma och ge värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när.

Under 2023 har Luleå Energi som mål att använda yrkesprofilen för att bli först i Sverige med att validera en distributionselektriker.