Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Ett år av omställning

Det är svårt att summera år 2022 utan att nämna det krig som nu pågår i vår del av världen. Ett krig som på så många sätt är förödande för alla som är direkt påverkade men som också fått inverkan på så mycket i vår egen vardag. Inte minst energifrågan.

Vdord Artikel

Aldrig tidigare har energi varit så aktuellt som det varit det senaste året. Rekordhöga elpriser har präglat den gångna vintern inte bara i södra Sverige utan även hos oss i norr. Som lokalt energibolag har vi gjort vad vi kunnat för att finnas där för våra kunder med rådgivning och hjälp i en tid som oroat många, och vi har efter bästa förmåga representerat våra kunder, och vår del av landet, i dialogen om elprisstöd och lösningar för framtiden.

Under året har vi också tagit stora kliv tillsammans med industrin vad gäller den gröna omställningen och omvandlingen av Luleås energisystem. För Luleå Energis del handlar det om att skapa förutsättningar för de aktörer som vill vara världsledande och driva den gröna omställningen, att kunna göra det. Det vi är med om nu, har ingen gjort tidigare. Det krävs därför en helt ny nivå av samarbete och konstruktiva förhållningssätt för att lösa de utmaningar vi står inför; snabb elnätsutbyggnad, kortare tillståndsprocesser, effekt och stabilitet i nätet, och tillvaratagande av restenergier. En lyckad omställning av industrin innebär också stora möjligheter för det lokala energisystemet och samhället i stort.

För att kunna fortsätta vara en viktig kugge i energiomställningen måste vi också attrahera kompetens. Det är en stor utmaning när konkurrensen om arbetskraft i norr är större än någonsin. Vårt mål är att bygga en företagskultur och en arbetsplats där medarbetare skicklig-gör varandra och där individer och grupper utvecklas för att kunna vara sitt bästa jag och leverera i snabb takt på hög nivå. Ledarskap är en nyckel och det handlar därför om att hjälpa våra ledare att våga vara modiga, öppna för utveckling, och skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska känna motivation för uppdraget och förändringsresan vi är mitt i.

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vad som hänt det gångna året och ta del av statistik och resultat. Vi ser med tillförsikt fram emot det som komma skall, och fortsätter att arbeta hårt för att möjliggöra omställningen i vår region.

Tillbaka