Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

AktivEl Riksbyggen

Tycker du att det är svårt att träffa rätt tidpunkt att teckna elavtal för din bostadsrättsförening? I så fall har Luleå Energi och Riksbyggen en lösning för din förening. AktivEl är resultatet av ett samarbete mellan Riksbyggen och Luleå Energi för att erbjuda ett miljömärkt elavtal till ett så lågt pris som möjligt.

Vi bevakar åt er

AktivEl innebär aktiv förvaltning av ert elpris. Våra skickliga förvaltare tar hand om era elinköp i syfte att sänka era elkostnader. Det innebär att ni själva inte behöver bevaka elmarknaden utan att vi gör det åt er. Resultatet har varit bra då AktivEl sedan flera år tillbaka har slagit elbörsens genomsnittspriser. Idag är över 500 bostadsrättsföreningar anslutna till förmånsavtalet som sträcker sig över 3 år.

Så funkar det

AktivEl är ett avtal som löper med elinköp över tre år. Genom att prissäkra inköpen av el framåt i tiden kan vi erbjuda dig ett tryggt, stabilt och förutsägbart elpris. Avtalet kan sägas upp innan nästa inköpsperiod börjar, annars förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.

Elpriset du betalar beräknas av hur väl portföljförvaltarna lyckas med sitt resultat. Varje kvartal får du ett nytt elpris, som sedan faktureras månadsvis.

För att vi ska kunna köpa in din el under kommande inköpsperiod och ge dig fördelarna med AktivEl är det bra om du redan nu tecknar avtal. Du kan alltså redan idag teckna avtal om AktivEl från när ditt nuvarande avtal löper ut.

AktivEl består av två delar

Grundprincipen för AktivEl är enkel: En prissäkrad bas som ger ett lågt och stabilt elpris och en aktivt förvaltad del med mål att sänka kostnaderna ytterligare.

Daglig prissäkring:
Större delen av elpriset prissäkras genom dagliga inköp på elbörsen, vilket ger ett jämnt och stabilt elpris utslaget över inköpsperioden.

Aktiv förvaltning:
Den aktiva förvaltningsdelen använder vi för strategiska inköp och försäljningar på elbörsen. Syftet är att optimera ditt elpris. För din säkerhets skull har vi satt ett pristak på den aktiva förvaltningen som maximalt får överstiga inköpsperiodens genomsnittliga pris med 4 öre/kWh.

Vill du veta mer? Kontakta våra säljare så berättar vi mer. Du når oss på telefon: 0920-26 44 00 eller e-post: elhandel@luleaenergi.se