Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Med landets förändring förblir vattnet för evigt levande

Utifrån temat Elektrifieringen av Luleå så har Marcus Tällberg Ilestad skapat verket Med landets förändring förblir vattnet för evigt levande på elnätstationen i Stadsparken. En hyllning till Luleå och dess skönhet.

Marcus Tällberg Ilestad Feriekonstprojektet 2022
Marcus Tällberg Ilestad

– Luleås skönhet anser jag, beror till stor del på dess kustläge och harmonin mellan landmassor och vatten.

Jag valde därför att skapa ett motiv som representerar både historiska platser för elektrifiering och harmonin mellan vattnet och landmassorna. De fyra platser jag valde att tolka, var Storgatan, Svartön, Lulsundets kanal och Gammelstadsviken, berättar Marcus.

Viktiga händelsen i Luleå Energis historia beskrivs i Kjell Lundholms bok, Elektrifieringen i Luleå 100år, och här har Marcus hittat inspiration till platserna Svartön och Storgatan. Innan stadens elverk färdigställts, hade behovet för el i industrin skapats och år 1892 byggdes en likströmsdynamo på Svartön åt Statens Järnvägar.  Elen producerades med hjälp av en ångmaskin och skulle användas för belysning av deras verkstad. Luleås första elverk som producerade el med ångkraft, stod klart år 1896 och var placerat i kvarteret Strutsen, Storgatan.  Elen som producerades användes bland annat till elektrisk gatubelysning.

Lulsundets kanal finns representerat då det var en av de fyra första elnätstationerna som målades i Feriekonstprojektet år 2019. Och Gammelstadsviken blev ett självklart val för Marcus kopplat till Luleå Energis verksamhet i närhet till viken med ett intressant vattenläge.

– Landmassor symboliseras med raka linjer som visar en stadighet, men representerar också det nätverk av ledningar som går genom staden. Linjernas kulörer valdes för att skapa en koppling till Luleå. Inspirationen till kulörerna är rött som Norrbottens landskapsblomma Åkerbär, orange som Luleå Energi, samt svart och gult som Luleå hockey. Vatten symboliseras med ett abstrakt mönster i svart och vitt som visar upp det liv som vattnet ger. Med denna fria tolkning av elektriciteten i Luleå hoppas jag skapa ett intressant motiv, som är givande för åskådaren både på nära och längre avstånd. Med abstraktionen hoppas jag även låta betraktarens fantasi bestämma vad hen faktiskt ser och hela tiden finna nya detaljer i verkat, säger Marcus.

Upphovsperson: Marcus Tällberg Ilestad

Plats: Luleå Stadspark