Gå till navigering Gå till innehåll

Social hållbarhet

Vi värnar Luleås attraktivitet

Vi är stolta över vårt ursprung och vill att såväl invånare som företag ska trivas och utvecklas i Luleå. Som delaktiga i samhällsbygget är vår ambition att alltid tänka ett steg extra för att bidra till att göra Luleå till en ännu bättre plats att bo på.

Så arbetar vi för att bidra

När vi gör våra investeringar i infrastruktur försöker vi samtidigt bidra med idéer om hur vi kan göra Luleå än mer attraktivt. När vi erbjuder sommarjobb till ungdomar skapar vi projekt där vi samtidigt minskar klotter på fördelningsstationer. Och när vi sponsrar föreningslivet vill vi bidra till att unga känner sig inkluderade och inspirerade att följa sin väg. Vi vet att arbetet också börjar med oss själva, och att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs och gör ett riktigt bra jobb.

LEAB Hallbart Feriekonst
Feriekonstprojektet

Luleå 125 år gestaltat genom konst

Sommaren 2021 satte flera konstintresserade ungdomar färg på stationer runt om i Luleå genom vårt populära feriekonstprojekt. Denna gång kunde dessutom alla som ville vara med och påverka vilka stationer som skulle utsmyckas, och inspirera till de motiv som sedan förverkligades.

Läs om feriekonstprojektet

Samarbete med Sjöräddningssällskapet gör Luleå till en tryggare sjöstad

Luleå Energi har valt att ingå ett samarbete med Sjöräddningssällskapet (SSRS) i Luleå för att bidra till deras viktiga uppdrag med att göra Luleå skärgård till en ännu säkrare plats att vistas i. Båten Rescue Luleå Energi, som sjösattes sommaren 2020, är en följd av samarbetet och innebär att SSRS får resurser till att ta nästa steg i sin frivilligverksamhet och utöka närvaron längs Norrbottenskusten.

Det är första gången man kommer ha en egen fullstor räddningsbåt i Luleå, i tillägg till de båtar som tidigare delats med Piteå, och därigenom ha ännu bättre förutsättningar att hjälpa nödställda i skärgården.

LEAB Hallbart Energiboosten
Två miljoner kronor till kultur och idrott

En #energiboost till det lokala föreningslivet

Många drabbades hårt när Coronapandemin slog till i början av 2020 och fick svårt att överleva i och med att förutsättningarna för den ordinarie verksamheten förändrades drastiskt. Därför valde Luleå Energi att ge en snabb injektion och extra kraft till föreningslivet som arbetar på gräsrotsnivå – två miljoner kronor som gick direkt till kultur och idrott. 

Läs mer om energiboosten

Medarbetarna är Luleå Energi

Vi säljer energi, men det våra kunder köper är funktion; ljus när strömbrytaren slås på, värme i elementen och snabb hjälp då något händer. Luleå Energi är ett serviceföretag, därför är vår personal vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. För att vi ska kunna leverera maximal kundnytta arbetar vi målmedvetet för att skapa god arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser med utrymme för individuell utveckling. Genom att behålla kunskaper och attrahera ny kompetens blir vi ett starkare bolag.

3.7%

Sjukfrånvaro

89%

Rekommenderar

96%

Nyanställdas sammanfattade omdöme av Luleå Energi

Inkluderande kompetensförsörjning

Energiuppropet är arbetsgivarorganisationen Sobonas och branschens upprop om att rekrytera smartare. Genom att gå med i uppropet förbinder sig alla deltagande bolag att ta emot nyanlända praktikanter under året, något som ska bidra till att fler människor integreras i samhället samtidigt som medlemsföretagen säkrar framtida kompetensförsörjning.

Sedan Luleå Energi gick med i uppropet under slutet av 2017 har man tagit emot flera praktikanter kopplade till projektet. Med hjälp av olika verktyg för inkluderande kompetensförsörjning, bland annat handledarutbildningen med språkmodul, har man hittat fler vägar för att knyta till sig framtidens medarbetare, bland annat genom examensarbeten, traineetjänster och praktikplatser.