Gå till navigering Gå till innehåll

Så ska Sverige nolla utsläppen till 2045!

Så ska Sverige nolla utsläppen till 2045!

Sveriges mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Det är ambitiöst, men det är också fullt möjligt. Inte minst då förnybar och fossilfri energi har blivit en ren konkurrenskraft för industrierna. Men vad krävs för Sverige ska lyckas? Och hur ligger vi till idag?

– Vi är på rätt väg men vi måste öka takten ytterligare och se till att hålla kursen, oavsett vad som händer i världen. Vi kan helt enkelt inte välja om vi vill ställa om eller inte, säger Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet. 

Oberoende utvärdering av politiken
Klimatpolitiska rådet består av oberoende experter som utvärderar om regeringens politik faktiskt leder oss närmare Sveriges överenskomna klimatmål: Noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Det gäller utsläpp från såväl el och uppvärmning som industrier, transporter och jordbruk. Enligt rådets kanslichef Ola Alterå är det en tuff utmaning som ska lösas på relativt kort tid. – Ibland är det lätt att misströsta, men vi har redan gjort mycket och nått alla mål vi har satt hittills. Det har dessutom varit både billigare och enklare än beräknat, mycket tack vare att teknikutvecklingen springer framåt. När det gäller både el och uppvärmning så finns det inte mycket fossilt kvar alls i Sverige. Här är vi nästan unika i världen. 

Ola Alterå, Klimatpolitiska Rådet

En revolution som bara har börjat
De stora, återstående utmaningarna finns inom transporter och industrier. Under senare år har det dock skett ett avgörande genombrott: Förnybart, från källor som vind och sol, har blivit mer kostnadseffektivt än fossilt. – Då pratar vi alltså om att den färdigproducerade, förnybara elen är billigare än den fossila råvaran, som olja eller kol. Det är inte längre bara miljövänligt för industrier att ställa om, det är en konkurrensfördel. De aktörer som drar benen efter sig får det tungt i en resursknapp värld där det förnybara blir allt billigare och effektivare medan det fossila fasas ut. Det här är en revolution som bara har börjat, menar Ola Alterå. 

Effektivisering och elnät avgörande
Det är pågår en debatt om hur mycket mer el som kommer krävas när Sverige elektrifieras, likaså vilka energislag vi ska satsa på. Att möta framtidens ökande energibehov, och på samma gång reducera utsläppen, handlar enligt Ola Alterå inte minst om att nyttja resurser smartare – och bygga ut elnätet snabbare. – Det finns stora, stora möjligheter till effektivisering, bland annat genom att skapa fler cirkulära flöden och ta vara på alla våra restenergier. I vår senaste rapport till regeringen trycker dock på vikten av effektivare tillståndsprocesser för en snabbare utbyggnad av elnätet. Kapaciteten på elnätet är enligt Ola Alterå bland det mest avgörande för att lyckas ställa om till ännu mer förnybar energi genom att kunna elektrifiera allt från fordonsflottor till basindustrier, och på så sätt minska utsläpp och fasa ut det fossila.

En tryggare värld utan fossilt
Att fortsätta sträva mot minskade utsläpp av växthusgaser är enligt Ola Alterå ett måste, oavsett vad som händer längs vägen och ute i världen. – Vi har först levt i en pandemi och nu ser vi ett hemskt krig rasa i Europa, men vi måste fortsätta minska våra utsläpp av växthusgaser. Om vi inte gör det kommer vi bara drabbas av fler konflikter, flyktingkriser, svältkatastrofer och pandemier, för det är vad klimatförändringarna faktiskt orsakar. Vi kan helt enkelt inte välja om vi vill ställa om eller inte, säger Ola Alterå.