Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Prognos framåt

Hur förväntas elpriserna utvecklas framöver?

Efter rekordhöga elpriser i december, så har mildare väder tillsammans med ökad elproduktion gjort att elpriserna pressats tillbaka. De stora nederbördsmängderna som fallit har förbättrat den hydrologiska situationen. Varmt vinterväder i Europa har minskat efterfrågan på gas och de europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda. Vintern har ofta ett vindrikt väder. En stark vindkraftsproduktion, fortsatt milda temperaturer och en hög tillgänglighet i kärnkraften kan göra att vi ser lägre elpriser.

Vi uppmanas nu från många håll att minska vår elanvändning, något som också kan bidra till att öka marginalerna i vårt elsystem samtidigt som priserna kan sjunka med minskad efterfrågan.

2021 09 Square Mock Up