Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Sveriges mest jämställda arbetsplats – så känns den

Luleå Energi har under många år arbetat med diskrimineringsfrågor ur ett helhetsperspektiv och genom det lyft begreppet Innanförskap. Vi tog ett snack med tre av våra medarbetare för att höra mer om hur likabehandlingsarbetet känns av, och hur det är att arbeta på Sveriges mest jämställda arbetsplats.  

Marko Lassheikki
Marko Lassheikki, projektledare Värme & Kyla och huvudskyddsombud på Luleå Energi.

Under våren 2023 utnämnde Jämix Luleå Energi till Sveriges mest jämställda arbetsgivare, ett kvitto på att vi lyckas med vår ambition om en jämställd arbetsplats. Nu är vi åter nominerade, den här gången till Forum Jämställdhets Svenska Jämställdhetspris och nyligen blev också Luleå Energis vd Malin Larsson nominerad av föreningen Kraftkvinnorna till årets Kraftkvinna, för sitt jämställdhetsdriv och sin kompetens inom energifältet.  

Innanförskap som ledord 

Hos oss på Luleå Energi jobbar vi med diskriminering efter begreppet Innanförskap, ett ord som ringar in vår strävan efter att vara en arbetsplats för alla, inte bara för vissa. Ett arbete som utöver vårt jämställdhetsfokus, också inneburit arbete med inkluderande kompetensförsörjning och rekrytering tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona, utbildning i normkritik och Hbtqi+ och ett löpande jobb med att säkerställa funktionsanpassade lokaler.  

Innanförskap handlar om att lyfta diskrimineringsfrågan i sin helhet, med ett brett perspektiv på vad diskriminering kan vara och hur olika det kan se ut, beroende på vem som drabbas. Arbetet för att säkerställa att du som medarbetare blir lyssnad på och respekterad, oavsett vem du är, ska inte vara en punktinsats, utan ett ständigt pågående arbete, säger Linn Wallo, HR-strateg på Luleå Energi.  

Vi tog ett snack med tre av våra medarbetare, som alla är eller varit fackligt anslutna, om hur arbetet med likabehandling känns av på Luleå Energi. Marko Lassheikki, projektledare på Värme & Kyla, beskriver sin långa karriär i bolaget som en positiv resa och tycker sig se tydliga förändringar som bidragit till en mer sammansvetsad företagskultur.  

— Jag har jobbat på Luleå Energi i 20 år och det är väl ett gott betyg i sig. Förut var vi uppdelade i tre byggnader mellan affärsområden, nu sitter alla i samma. Det gör mycket för gemenskapen, att vi är samlade som ett, säger Marko. 

Som huvudskyddsombud är Marko ansvarig för att signalera när något brister. Han berättar om sitt intresse för arbetsmiljöfrågor och att rollen innebär stora möjligheter att vara med och förändra.  

— Jag blev skyddsombud för cirka tio år sedan och huvudskyddsombud för två år sedan. Här ligger medarbetarfrågor högt på agendan, det känns. Vi får komma in tidigt i frågor och påverka och när vi lyfter medarbetares åsikter, finns en vilja ovanifrån att bli bättre. Man lyssnar.  

Med mänskligt ledarskap i fokus  

Magnus Tillqvist startade 2007 som säljare inom elhandel på Luleå Energi, blev 2019 chef för Energitjänster och leder idag Analys & Krafthandel. Han fick redan under flera år då han var skyddsombud känna på arbetet med likabehandling och menar att det känns lite extra när det kommer från gräsrotsnivå. En tydlig likabehandlingsstrategi som med fördel tas fram av HR, är en viktig grund, menar Magnus och lyfter behovet av att spetsa till sig för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

—Vi vill ju vara en spegling av samhället såklart. Det finns ju alltid mer att göra när man utgår från diskrimineringsgrunderna. Jag vill gärna få en så varierad arbetsplats som möjligt. Här vill vi välkomna olika trosuppfattningar och etnisk härkomst, funktionsvariation eller kön. Det ställer såklart krav på rekryteringen.  

Magnus Tillqvist

Magnus Tillqvist, chef Analys & Krafthandel på Luleå Energi.

Magnus trycker på vikten av ett mänskligt ledarskap, något han själv försöker eftersträva, där Innanförskap handlar om tillhörighet och om allas rätt att delta. Ambitionen är att skapa en arbetsplats där inte alla fattar besluten, men där alla är med i matchen. 

— För mig handlar det om att alla har en plats och får bli sedda. Det handlar om det mänskliga perspektivet. I grund och botten är det rätt basic grejer. Som att lyssna, försöka förstå och bekräfta individen. Att skapa delaktighet genom att kommunicera, att vara nära. Jag tycker vi har de förutsättningarna på Luleå Energi, då vi är en prestigelös och ganska platt verksamhet, säger Magnus.  

Han lyfter också vikten av att ifrågasätta gamla sanningar och att våga göra det obekvämt ibland. Han menar att Luleå Energi blivit mer syftesdrivet och att det gör verksamheten ännu mer relevant.  

— Det märks att fler söker sig hit, för att de ser att vi prioriterar mjuka värden här, säger Magnus.  

Ett hej som första steg  

Johanna Helmvall, elkraftsingenjör inom Drift & Förvaltning och är kontaktperson för Sveriges Ingenjörer, har arbetat på Luleå Energi sedan 2019. Hon är positiv till bolagets uppskattade ”hej-kultur” och menar att det inte är alla arbetsplatser där anställda, oavsett område eller titel hälsar på varandra.  

— Jag märkte det direkt, första dagen jag började här. I vår entré har vi en stor hej-skylt och oavsett var du rör dig, från carport till kaffemaskinen, så hälsar alla. Det märks också i vår fikakultur, där alla är samlade på samma ställe och sitter vid samma bord. Det finns ingen tydlig hierarki eller rangordning, man möts på samma grunder, säger Johanna.  

Johanna Helmvall

Johanna Helmvall, elkraftsingenjör Drift & Förvaltning och kontaktperson för Sveriges ingenjörer på Luleå Energi.

Johanna trycker på vikten av förändringar på olika nivåer och berättar att det i fjol bestämdes att mensskydd skulle finnas tillgängligt på Luleå Energis toaletter. Ett tydligt exempel på betydande små förändringar som signalerar desto mer, menar hon.  

—  På elnät där jag arbetar är vi både ute i fält och på kontoret. Kvinnor är en klar minoritet, men kvinnors förutsättningar att jobba ute på fält lyfts mer nu och vi tar in fler perspektiv. Nu tillverkas flamskyddade kläder och underkläder för att också passa kvinnor. Nästa steg hoppas jag blir att placera ut fler bajamajor i fält. Det är inte lika lätt för alla att bara kissa i någon buske.  

Johanna tycker att det görs ett noggrant jobb för att säkerställa att ingen lönediskrimineras på grund av kön och att kvinnor inte halkar efter lönemässigt. Det syns inte minst när det kommer till att balansera arbetet med livet utanför, menar hon.  

— Här är det självklart att du som anställd vabbar och fördelar jämnt mellan arbete och privatliv. Många av mina manliga kollegor tar också ut föräldraledighet. Det känns väldigt bra!  

En vilja att bli ännu bättre 

På Luleå Energi handlar Innanförskap om vad vi skapar tillsammans som medarbetare, den kultur vi vill ha och främjar. Genom att leva efter våra värderingar, stärker vi oss både internt och kan föregå med gott exempel gentemot andra ute i samhället. Det är ett ständigt pågående arbete, där vi genom årliga analyser och i nära samtal med fackligt aktiva medarbetare, ser vad vi åstadkommit och vad vi behöver bli bättre på.  

Linn Wallo

Linn Wallo, HR-strateg på Luleå Energi.

—  Det finns alltid områden vi kan bli bättre på. Så som en bredare representation i alla led, en höjd kunskapsnivå kring olika diagnoser och funktionsvariationer och en högre delaktighet bland medarbetare, för att nämna några. Men när en ung människa söker jobb som distributionselektriker hos oss för att hen sett att vi blivit utnämnda till Sveriges mest jämställda arbetsplats, då känns det stort. Det är ett gott kvitto på att vi kommit någon vart, säger Linn Wallo, HR-strateg på Luleå Energi.