Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Arbetet efter stormen fortsätter

Arbetet efter stormen fortsätter

Nu är samtliga kända störningar på högspänningsnätet, (det överliggande stora kraftledningsnätet) åtgärdade. Nu återstår arbetet med att åtgärda fel på lågspänningsnätet (det nät som ligger närmast dig som kund).

Om du inte har tillgång till ström, eller om du vet om att det blåst ner träd på elledningar, är vi tacksamma om du hör av dig till oss på 0920-26 44 00 och anmäler detta. Uppge gärna en så specifik adress som möjligt så att vi på snabbaste sätt kan lokalisera och åtgärda problemet.