Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Årets Samhällsbärare 2023 i kategorin Kompetensförsörjning

Luleå Energi utsågs under Sobonadagarna som vinnare av Årets Samhällsbärare 2023 i kategorin Kompetensförsörjning. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och med 1 100 medlemsföretag representerar de 11 branscher som varje dag skapar samhällsnytta. Kompetensförsörjning är en av nutidens största utmaningar oavsett bransch, vilket gör att vi är extra stolta över den här utmärkelsen.

Motiveringen till priset:

”Med en tydlig strategi och med definierade målområden bedriver bolaget framgångsrikt ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete med mångfald och inkludering som naturlig del. Genom att skapa en kultur i bolaget utifrån begreppet Innanförskap är de en förebild för att skapa en jämställd arbetsplats.

I den offensiva region som bolaget verkar i har de också tagit på sig ett ansvar för att sprida och föra dialog om vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att lyckas med den gemensamma samhällsutmaningen i energiomställningen.”

”Vi har fått det finaste kvittot på att vi arbetar rätt och att långsiktigt arbete lönar sig. Att få se oss själva genom andras ögon som värderar vårt systematiska arbete högt – det känns i hjärtat”, säger HR & Hållbarhetschef Katharina Frank.

Det här priset, tillsammans med våra tidigare utmärkelser Bästa Jämställdhetsindex Jämix och Karriärföretag 2023 hänger ihop. Det handlar om att vi står på en stabil grund av långsiktigt kulturarbete, högt medarbetarengagemang och stark gemenskap.

Tillsammans blir det starka konkurrensfördelar i vårt fortsatta kompetensförsörjningsarbete.

”Priset är för alla – både de vill locka hit, men framför allt för alla medarbetare som varje dag väljer oss”, säger Linn Wallo, HR-strateg.