Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

BDX valde Luleå Energi

BDX valde Luleå Energi

BDX har efter en stor kartläggning av sin energianvändning valt att satsa på klimatsmarta lösningar för företagets el- och fjärrvärmebehov. Nu köper BDX MiljöEl och klimatneutral fjärrvärme av Luleå Energi.

Det var under 2014/2015 som BDX kartlade koncernens el- och värmeanvändning i syfte att sänka förbrukningen och därmed också kostnaden. Ytterligare ett syfte var att skapa bättre arbetsmiljö för sina medarbetare bland annat genom översyn av ventilation och utbyte av fönster.

BDX har stort fokus på hållbarhet och har påbörjat omställningen till alternativa drivmedel. Den stora kartläggningen ledde till en upphandling, där Luleå Energi valdes till huvudleverantör av koncernens elleverans. I linje med bolagets fokus på hållbarhet valdes MiljöEl (EPD), där kraften kommer från Luleälven. BDX har även tecknat avtal med Luleå Energi om att fjärrvärmeansluta sina Kallaxfastigheter, som kommer att värmas av klimatneutral fjärrvärme.

– I vår översyn strävade vi efter att hitta en partner som ville jobba proaktivt och utvecklande med förslag på energibesparande åtgärder och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vår önskan var att sänka energiförbrukningen och samtidigt handla klimatsmart och i Luleå Energi hittade vi allt vad vi efterfrågade, säger Håkan Nilsson, affärsutvecklingschef på BDX.

– Vi har tillsammans gått igenom BDX energilösningar och det är roligt att de bestämde sig för vår fjärrvärme i konkurrens med andra alternativ. Särskilt glädjande är det att de valde vår nya produkt klimatneutral fjärrvärme som garanterar att all värme kommer från återvunnen energi, biobränsle eller VindEl, säger Thomas Öhlund, distributionschef Värme och Kyla, Luleå Energi.

Läs mer om klimatneutral fjärrvärme.