Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning
 • Nyheter

Bidrag för grön teknik

Bidrag för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Den här ändringen gör det enklare för dig som kund eftersom du, istället för att behöva söka om bidraget, istället kommer få avdraget direkt på din faktura.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.
Skattereduktion för grön teknik eller sk. grönt avdrag ges bl.a. för:

 • Solcellsanläggning- skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Laddningspunkt till elfordon - skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Hur fungerar det att få grönt avdrag?

1. Kontrollera att du har rätt till grönt avdrag på Skatteverkets hemsida.
2. Gör din beställning och ange att du önskar få grönt avdrag.
3. När installationen är gjord får du en faktura från oss på Luleå energi där vi dragit av skattereduktionen.
4. Vi på Luleå energi ansöker till Skatteverket om ersättning. Om den nekas kommer vi fakturera dig resterande belopp.

Prisexempel

Grönt avdrag gäller alltså inte för alla kostnader, så som projekterings- och resekostnader. Skatteverket har bedömt att dessa kostnader schablonmässigt utgör tre procent av det totala priset för installationer av grön teknik till fast pris. Det gröna avdraget kan alltså göras på 97 % av totalpriset.

 • Laddbox inkl. standardinstallation
  Laddbox Garo GLB med typ 2 uttag + standardinstallation* kostar 16 500 kr.
  Efter grönt avdrag blir det 8 498 kr**.
 • Solklart
  En nyckelfärdig solcellsanläggning som kostar 120 000 kr, kostar efter grönt avdrag 102 540 kr**.

Kontakta oss för att få mer information om solcellsanläggningar och elbilsladdning via e-post: energitjanster@luleaenergi.se eller telefon: 0920 -26 44 00