Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Blåsigt och milt novemberväder pressar elpriset

Blåsigt och milt novemberväder pressar elpriset (1)

De djupa lågtrycken har gett novembertemperaturer som har varit mer än 7 grader över det normala för årstiden. Det milda och blåsiga vädret i kombination med mycket nederbörd har gjort att vattenproducenterna tvingas producera då vattenmagasinen sedan tidigare varit fulla samtidigt som vindkraften producerat för fullt. Resultatet har blivit att vi sett rekordlåga spotpriser för årstiden i norra Sverige medan det rörliga elpriset i södra Sverige emellanåt varit 15-20 gånger  högre under samma tider.

Den hydrologiska situationen har förbättrats till att nu uppgå till 21,7 TWh. Genomsnittspriset i oktober för spotpriset i elområde LUL landade på 21,44 öre/kWh. Den nordiska kärnkraften går till 72 procent av installerad kapacitet. Forsmark 1 går på halv effekt året ut på grund av ett generatorfel medan Ringhals 4 inte producerar något då generatorreparation genomförs. Oskarshamn 3 är ännu i planerad revision med en lite försenad återstart. Ringhals 1 befinner sig i ett skede av sk "coast down", vilket innebär att reaktorn succesivt kommer att trappa ned i effekt fram tills den tas ur drift vid årsskiftet.

Även om det rörliga elpriset och fasta kontrakt närmast i tid påverkats mest av de stora nederbördsmängderna så har även längre fasta elpriser gått ner i pris under månaden. Det faktum att stora delar av världen befinner sig i en pandemi med olika nivåer av nedstängningar har resulterat i mindre elkonsumtion samtidigt som efterfrågan minskat på fossila bränslen. Brentoljan har gått upp något på senare tid på positiva nyheter om vaccin mot covid-19 och större förutsägbarhet kring utgången av det amerikanska presidentvalet. Ett fat olja kostar nu 47,86 $/fat. Kolpriset har också stigit något och handlas till 58,51 $/ton (API2-21) och även så utsläppsrätterna som prissätts till 27,63 €/ton. Den svenska kronan har fortsatt att stärkas mot euron där kursen nu är 10,13 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det råder i det närmaste ideala förutsättningar för låga elpriset för tillfället. Vi ska dock komma ihåg att vi har en vinter i antågande där vädret fortfarande är ett oskrivet kapitel. Kallare och torrare väder kan snabbt förändra prisläget. Har du svårt att välja mellan fast eller rörligt elpris kan du med fördel binda ditt elpris över vintern med vår VinterEl. Då övergår avtalet med automatik till rörligt elpris när vi kommer till våren samtidigt som du slipper oroa dig för eventuella pristoppar under vintern.

Spotpriser Oktober

  • Luleå (SE1): 21,44 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 21,44 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 23,02 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 27,34 öre/kWh