Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Blåsigt väder dämpade elpriserna

Vintern börjar lida mot sitt slut och vi kan konstatera att situationen på elmarknaden den här vintern inte blev fullt lika problematisk som det fanns skäl att tro på förhand.

Vindkraft

Det varma vädret i Europa och starka leveranser av flytande naturgas gjorde att gaslagernivåerna i Europa kunde byggas upp till rekordhöga nivåer trots kraftigt minskade gasleveranser från Ryssland. Osäkerheten kring den framtida energiförsörjningen i Europa kvarstår dock och riskerna har flyttats framåt i tiden främst mot nästa vinter.

Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten har förstärkts och ligger nu på minus 4,8 TWh.
Det blåsiga vädret i mars gav en stark vindkraftsproduktion, vilket hade en dämpande effekt på spotpriserna. Samtidigt så har prisskillnader uppstått i de olika elområdena som en följd av mycket vind i norr och överföringsbegränsningar. I söder har priserna också påverkats uppåt av att kärnkraftsreaktorer varit offline.

Oskarshamn 3 togs ur drift under 8 dagar i mars p.g.a. en bränsleskada, men är sedan en tid tillbaka i full drift igen. Ringhals 4 har varit ur drift hela vintern och återstarten är nu försenad till 1 april. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 har testkörning på höga effekter och beräknas ha regelbunden produktion tidigast 17 april. Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften är för närvarande 89 %.

Frankrike har en historik av att vara en stor exportör av fossilfri kärnkraftsel. De senaste åren har dock tillgängligheten i den franska kärnkraften försämrats, vilket påverkat elpriserna uppåt. I närtid hämmas den franska kärnkraftsproduktionen främst av strejkerna i Frankrike samt sprickbildningar i reaktorer.

De senaste åren har kostnaden för att producera elkraft med kol varit avsevärt billigare jämfört med att elda med gas. Nu när gaspriserna sjunkit kraftigt är kostnaden i princip densamma. Det gör att fler väljer gasen framför kolet eftersom utsläppen är lägre för gas, vilket minskar efterfrågan på utsläppsrätter.
Priset på utsläppsrätter har fallit tillbaka efter att ha gått starkt under en tid. Den tidigare prisuppgången drevs främst av finansiell spekulation snarare än fundamentala marknadsfaktorer. Nedgången kan ses som ett resultat av vinsthemtagningar.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det rörliga elpriset (BörsEl), brukar normalt sjunka när vi går in i en varmare årstid i takt med minskad efterfrågan. Eftersom svängningarna i det rörliga elpriset är stora så kan det vara bra för dig med rörligt elpris att under månader med lägre elpriser passa på att lägga undan pengar, så att du har en buffert när elpriserna blir högre igen. Fastprisavtalen ligger fortfarande på höga nivåer i jämförelse med det rörliga elpriset och är främst ett alternativ för dig som känner att du inte vill eller kan ta del av svängningarna i det rörliga elpriset.

Spotpriser Februari

  • Luleå (SE1): 52,03 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 52,03 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 82,54 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 102,79 öre/kWh