Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Blötare väder leder till sjunkande elpriser

Blötare väder leder till sjunkande elpriser (1)

Blötare väder leder till sjunkande elpriser

Den senaste tiden nederbörd har gett ett välkommet tillskott i de nordiska vattenmagasinen. Trots blötare väder än normalt under delar av maj så befinner sig den hydrologiska situationen fortfarande i ett underskott som uppgår till -5 TWh. Årets vårflod är nu i praktiken avslutad och då den hade liten inverkan på de redan starka spotpriserna så finns en viss oro för höga elpriser under sommaren.

Den nordiska kärnkraften befinner sig i en revisionsperiod och nyttjas i nuläget till 87 procent av installerad kapacitet. I skrivande stund är Ringhals 3 tillbaka från sin revision, medan Forsmark 1 och Olkiluoto 2 är ute för årliga revisioner. Snart går också Olkiluoto 1 på sin årliga revision.

Handelskriget mellan USA och Kina har blossat upp igen. Detta har inte bara skapat chockvågor på aktiemarknaden utan också råvarumarknaden har fått känna på den ökade rädslan för en nedgångsperiod i världsekonomin. Kolpriset har fortsatt att falla och noteras nu till 67 $/ton (API2-20). Brentoljan har också fått en törn på sistone och prissätts till 68,69 $/fat. Co2-priset fortsätter att vara starkt trots osäkerheten kring vad som händer med Brexit nu då premiärminister Theresa May aviserat sin avgång. Priset för utsläppsrätter (Dec-2019) ligger kvar kring 25,47 €/ton. Den svenska kronan fortsätter att försvagas och en euro kostar i dagsläget 10,69 SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Ett blötare väder har gjort att vi fått en prisnedgång under maj. Får vi ett fortsatt blött scenario i juni så finns det förutsättningar för att elpriserna kan fortsätta ner ett tag till. Under sommaren brukar normalt sett efterfrågan minska på el på grund av ledigheter och varmare årstid. Blir det torrare väder än normalt kan det däremot bli en rekyl uppåt. Har du tålamod att vänta och se så kan det vara läge att binda sitt elpris längre fram, men om du däremot vill veta din elkostnad finns det nu chans att teckna ett fastprisavtal något billigare än tidigare under året.