Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Detta hände under torsdagen

Detta hände under torsdagen

Stormen under onsdag och torsdag orsakade stora störningar i elförsörjningen. Här följer en rapport om händelseförloppet.

Kl 20.45 Nu avslutar vi rapporteringen för kvällen och övergår i normalt driftsläge. Vi har fortfarande medarbetare ute i fältet som arbetar med att åtgärda fel på lågspänningnätet. Om du fortfarande saknar ström är du välkommen att ringa vår kundservice på tel 0920-26 44 00, vi svarar dygnet runt.

Kl 20.27 I området kring Krokvattnet planeras trädfällning under natten, vi kommer då tillfälligt att släcka strömmen för att våra medarbetare på ett säkert sätt kan röja träden från ledningarna.

Kl 19.47 Nu är samtliga kända störningar på högspänningsnätet, (det överliggande, stora kraftledningsnätet) åtgärdade. Nu återstår arbete med att åtgärda fel på lågspänningsnätet (det nät som ligger närmast dig som kund). Hör av dig till vår kundservice om du fortfarande saknar ström, tel 0920-26 44 00. 

Kl 18.45 Just nu saknar boende i Avafors ström. Vi beräknar att strömmen är åter kl 20.00

Kl 18.40 Under kvällen beräknar vi att vårt överliggande, stora kraftledningsnät, det så kallade högspänningsnätet, är helt i drift. Parallellt arbetar vi med att åtgärda de fel som ligger i lågspänningsnätet, dvs det nät som ligger närmast dig som kund.

Vår bedömning samtliga kunder kommer att ha elförsörjningen åter under fredagen (10 juni).

Kl 18.24 Nu har även boende i Norrån strömmen åter.

Kl 18.14 Strömmen är nu åter i Mockträsk. Boende i Norrån saknar dock fortfarande ström pga träd som fallit över ledningarna. Vi arbetar för närvarande med detta.

Kl 17.56 I Mockträsk har vi för närvarande lokaliserat ett antal stora träd som fallit över ledningar och beräknar att strömmen kommer igång inom kort.

Kl 17.33 Just nusaknar dessa områden ström: Bjuråfors, Dockasberg, Krokträsk, Forshed, Tallån, delar av Sandön, Norrån, Mockträsk.
Utöver dessa högspänningsledningar som vi nämnt ovan börjar vi nu arbetet med att åtgärda fel på lågspänningsledningar, dvs de tunnare, lokala ledningarna som ligger närmast dig som kund. 
 
Kl. 15.20:
Dessa områden är för närvarande utan ström: Norrån, Mockträsk, del av Sandön, Rutviks golfbana och Flarken med omnejd, Hällbacken, Sinksundet, Revelsudden, Alviksträsk med omnejd, Bjurå, Bjurånäs, Krokträsk, Långsund, Dockasberg, Tallån.

Vi vill tacka alla kunder som hjälper oss och vi uppskattar alla tips vi får in, de är värdefulla och hjälper oss att åtgärda felen snabbare. Vi vill dock uppmana er att inte själva börja röja och hugga skog som är i närheten eller redan ligger på ledningarna eftersom de kan vara strömförande, något som kan medföra allvarliga risker för personskada. Ledningarna ska betraktas som spänningsförande hela tiden.

Kl. 13.58: Dessa områden är för närvarande utan ström: Rosfors, Norrån, Mockträsk, del av Sandön, Rutviks golfbana och Flarken med omnejd, Hällbacken, Sinksundet, Revelsudden, Björsbyn, Hagaviken, Risön, Granön, Björkön med omnejd, Alviksträsk med omnejd, del av Börjelslandet, Bjurå, Bjurånäs, Krokträsk, Långsund, Dockasberg, Tallån, Prinsnäs, Långtjärn, Vitåfors.

Omfattande strömavbrott kan orsaka lokala fel i din lågspänningsanläggning. Har dina grannar fått tillbaka strömmen, men inte du, kan det bero på ett sådant fel. I länken (klicka här) ger vi dig några tips på hur du ska gå tillväga. Kontakta oss om problemet kvarstår så hjälper vi dig!

Kl. 12.33: Dessa områden är för närvarande utan ström: Rosfors, Norrån, Mockträsk, del av Sandön, Rutvik och Flarken med omnejd, Hällbacken, Sinksundet, Björsbyn, Bensbyn, Hagaviken, Risön, Granön, Björkön med omnejd, Sandnäset, Alviksträsk med omnejd, Ängesbyn, Nickbyn och del av Börjelslandet, Bjurå, Bjurånäs, Krokträsk, Långsund, Dockasberg, Tallån, Prinsnäs, Vitå, Långtjärn, Vitåfors, Jämtösundet.

Eftersom många träd fallit över ledningarna kan det ta tid att åtgärda strömavbrotten. Vi ber om överseende med detta.

Kl. 11.57: Dessa områden är utan ström: Rosfors, Norrån, Mockträsk, del av Sandön, golfbanan i Rutvik och Flarken med omnejd, Bensbyn, Björsbyn, Hagaviken, Risön, Granön, Björkön med omnejd, Sandnäset, Alviksträsk med omnejd, Ängesbyn och del av Börjelslandet, Bjurå, Bjurånäs, Krokträsk, Långsund, Dockasberg, Tallån, Prinsnäs, Vitå, Långtjärn, Vitåfors, Jämtösundet.

Vi har satt in extrapersonal och skogsarbetare som jobbar för att få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Kl. 08.53: Vi kommer att använda oss av helikopter. Syftet är att lokalisera fel för att skicka vår personal till rätt plats. Den startar kl. 09.00 och börjar med att flyga över Björkön, Bensbyn och Hagaviken. Sedan åker den ut i skärgården.

Här får du aktuell driftinformation.