Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Dialog med Finansministern - energiförsörjning i den gröna omställningen

Under tisdagen 26/1 fick Luleå Energi ett digitalt besök av Finansminister Mikael Damberg för att diskutera de pågående industrietableringarna i Luleå och Boden.

Microsoftteams Image (1)

Det lokala energibolaget spelar en viktig roll i omställningen och som samverkande part när nya industrier önskar etablera sig här i norr. Energibehovet och behovet av utbyggnad av elnätskapaciteten är högaktuella frågor för att klara den pågående omställningen, och investeringsbehovet för framtiden är stort.
- Nu sker en nyindustrialisering med stora investeringar och nya gröna jobb i hela Sverige. Utvecklingen i norr är särskilt slående. Just nu investeras hisnande siffror i nya tekniker och nya gröna jobb i norra Sverige. Resten av världen blickar mot oss. Med vår elproduktion har vi en stark ryggrad för svensk industri. Men mer behövs. Därför är det viktigt för mig att träffa energibolagen och höra vilka utmaningar och möjligheter som man ser, säger Finansminister Mikael Damberg.

Luleå Energi hade möjlighet att berätta om framtida utmaningar i vårt elnät, kommande effektbehov samt hur vi ser möjligheter till att arbeta cirkulärt och ta tillvara på restenergier från elintensiva processer.
- Det ligger ett stort investeringsbehov i energisystemet framför oss för att klara den omställning som pågår i vår region. Det känns därför väldigt bra att vår Finansminister tycker att det är givande att ha en dialog med oss som lokalt energibolag kring de här frågorna. Det är ett kvitto på att det vi gör här i norr är av stor betydelse på nationell nivå, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Medverkade på mötet gjorde även Carina Zolland, Luleå Energi, Luleås kommunalråd Carina Sammeli, Mats Brännström, MGB Energy Consulting, Hans Stålnacke, Bodens Energi, Anja Alemdar och Cecilia Zetterström, Vattenfall samt Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.