Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Elbuss i Luleå

Elbuss i Luleå

Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, har valts ut att bli Luleås första elbusslinje. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018 och därefter kommer en utvärdering att pågå under två år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj att satsa på elbussar. Arbetet med att införa en elbusslinje drivs i projektform och är ett samarbete med Luleå kommun, LLT och Luleå Energi. LLT kommer att ansvara för leasing av elbussar. Luleå Energi ansvarar för installation och drift av laddstationerna för elbussen som kommer att finnas vid ändhållplatserna på Porsösundet och Kronan. Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning.

Du kan läsa mer om projektet på Luleå kommuns egen hemsida.