Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Elpriskompensation

7.Snoslagning1

Regeringen avsätter sex miljarder i elpriskompensation

På en presskonferens under förmiddagen den 12/1 presenterade regeringen en elpriskompensation på drygt sex miljarder kronor till de hushåll som drabbats av höga elpriser på grund av det exceptionella läget med höga priser på naturgas i Europa den senaste tiden.

Kompensationen ska ske för månaderna december, januari och februari och baseras på elförbrukning där den högsta nivån är hushåll som använder 2000 kWh per månad. För dessa handlar kompensationen om 2000 kr/mån. Förslaget omfattar ungefär 1,8 miljoner hushåll i landet.

Exakt hur utformningen av kompensationen ska se ut, tas nu fram i dialog med myndigheter, elnätsbolag och riksdag. Luleå Energi följer utvecklingen noga och har träffat energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, stadssekreterare Per Callenberg, och övriga elnätsbolag i landet för att lämna synpunkter och förslag på hur kompensationen ska fördelas ut. Fler möten väntar framåt och målet är att stödet ska komma till nytta för elkunderna på kort sikt.