Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Elsäkerhetsspecialist

Runt omkring oss, i marken, mellan byggnader och stadsdelar, flödar ett komplext energisystem som är hjärtat i allas vår vardag. I den klimat- och energiomställning som pågår spelar ett robust och leveranssäkert elnät en avgörande roll. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och tillsammans med oss fortsätta att utveckla Luleås elnät för en säker och elektrifierad framtid.

Elsäkerhetsspecialist 2000X1060

Drift- och underhållsavdelningen inom Luleå Energi Elnät är nätägare och ansvarar för drift, underhåll och förvaltning, likväl som utveckling av vårt elnät. Avdelningen ansvarar för elsäkerheten i våra anläggningar, likväl som övriga säkerhetsfrågor inom arbetsmiljö, miljö, person- och skydd.

Vi söker nu en för bolaget, ny och spännande roll som Elsäkerhetsspecialist.

Rollen
Det viktigaste i din roll som specialist inom elsäkerhet är att verka för att vi har säkra anläggningar och arbetsplatser, likväl som utrustning och arbetsmetoder. I rollen kommer du primärt att driva utredningar och ärenden kopplat till elsäkerhet, och du kommer vara ett viktigt stöd till ledning och medarbetare i elsäkerhetsarbetet överlag.

Du kommer att vara ansvarig för att utbilda våra medarbetare inom elsäkerhet, samt att proaktivt arbeta med att identifiera, implementera och följa upp förbättringar i rutiner och arbetssätt kopplat till detta. Eftersom tjänsten är ny inom bolaget, kommer du själv vara delaktig och ha möjligheter att påverka utveckling och utformning av rollen. Rollen är placerad i avdelning drift- och underhålls stab där du ingår i avdelningens ledningsgrupp, och rapporterar direkt till avdelningschef.

Avdelningen
I avdelningen finns två verksamhetsområden och en stab. Verksamhetsområdena är uppdelade i Regionnät (40-130kV) och Lokalnät (0,4-24kV), vilka leds av respektive områdeschef. Inom avdelningen arbetar förutom chefer även elektriker, planerare, tekniker och ingenjörer.

Utbildning och meriterande
Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot elkraft eller motsvarande. Mångårig yrkeserfarenhet inom elbranschen är ett krav. Meriterande om du är väl insatt i lagar och föreskrifter inom elsäkerhet, har erfarenhet av elnätsverksamhet där ESA efterlevts samt el-auktorisation typ A. Beskriv din erfarenhet av ovanstående i din ansökan. B-körkort samt god muntlig och skriftlig svenska är ett krav.

Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen tar du arbete och prestation på allvar och sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt. Du verkar för nya perspektiv och att tydliggöra realistiska lösningar. Eftersom rollen innebär att förmedla och skapa förståelse inom ett så viktigt område som elsäkerhet, ser vi att du har en god och tydlig kommunikationsförmåga.

Några ord från din närmsta medarbetare och chef


Emma, Elkraftsingenjör med ansvar för underhåll och utveckling:
- Luleå Energi har en väldigt öppen arbetsmiljö där det är en självklar möjlighet att arbeta gemensamt ur ett koncernperspektiv. Det är lätt att söka stöd och råd såväl utanför som inom sin avdelning för stora och små frågor. Vi har en positiv framåtanda och inkluderande arbetskultur som genomsyrar verksamheten och får oss att sträva efter att göra ett bra jobb.

Tommy Wettainen, Avdelningschef Drift och Underhåll:
- Du kommer ingå i ett härligt team, där vi tillsammans hjälper och utvecklar varandra, och där vi alltid finns nära tillhands. Vi ser delaktighet och samverkan som viktiga pusselbitar för att nå goda relationer och resultat. 

Sök nu!

Ytterligare information om tjänsten lämnas av rekryterande chef Tommy Wettainen som du når på 0920-26 44 61. Fackliga representanter når du via vår Kundservice 0920-26 44 00. Ansökan med personligt brev och CV skickar du senast 2 maj 2021 till personal@luleaenergi.se.

Varmt välkommen med din ansökan!