Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

En hel värld under marken

En hel värld under marken (1)

En hel värld under marken

Att planera för infrastruktur är ett komplext arbete som kräver hög grad av framtidsspaning. I marken under oss finns en hel värd av ledningar som ger oss el, värme, bredband och andra nyttigheter. Infrastruktur som blivit helt avgörande för oss människor och som i takt med att vårt levnadssätt förändras blir än viktigare. Men hur går det till när man planerar för ny infrastruktur i redan befintliga nät? Hur vet man hur våra städer kommer att utvecklas på lång sikt och hur behoven kommer att se ut i framtiden? Det är något som avdelningschef Fredrik Nygård arbetar med på planeringsavdelningen på Luleå Energi Elnät. 

Hur funkar det?
- Det handlar om att se till vilka behov som finns i det befintliga nätet men också vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Vi gör strategiska utredningar där vi blickar framåt och tittar på hur Luleå växer - var kommer det att byggas i framtiden och vad behöver vi göra för att skapa förutsättningar för det.

Hur lång framförhållning behövs?
- Vi behöver ha en väldigt lång framförhållning eftersom det är viktigt att vi bygger sådant som vi har en god redundans på och som går att utöka och skala upp utefter att behoven förändras. Det vi bygger nytt ska hålla i 50-60 år vilket är en utmaning då både förutsättningar och teknik förändras. Därför behöver vi ha en tät dialog med våra industrier, om hur dessa ser på framtiden, och hur kommunen planerar sina översiktsplaner. Helt enkelt tänka till innan vi investerar så att vår infrastruktur är förberedd för att kunna ta emot nya framtida kunder och ett ökat elbehov.

Fredrik Nygård är avdelningschef för Luleå Energi Elnät.
Fredrik Nygård, avdelningschef för Luleå Energi Elnät.

Samverkar ni med annan typ av infrastruktur vid projekt?
- Absolut. När det handlar om citymiljö finns det dessutom en databas där vi lägger in planerade projekt så att det finns möjlighet att samförlägga. Det är såklart jättebra för att vi på så sätt kan minska kostnader och stök för allmänheten.

Tänker ni annorlunda kring investeringar nu är ni gjorde förut?
- Det blir allt viktigare att vi verkligen tänker till innan vi investerar och gör ordentliga utredningar. Utvecklingen idag går så oerhört fort med exempelvis elbilar och bussladdning som självklart påverkar hur vi behöver planera våra investeringar. I takt med att el och energi blir ännu mer centralt i våra liv och för våra företag så tror jag att vi också kommer att behöva planera våra städer utifrån energiperspektivet på ett annat sätt i framtiden. Var finns det energi? Ja, då bygger vi där.