Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

En hockeycamp för tjejer

En hockeycamp för tjejer

 Luleå Hockey vill skynda på utvecklingen och få fler unga tjejer att spela hockey. Luleå Energi vill driva på en kulturförändring bland barn och unga, med ett extra stöd till unga tjejer. Årets Hockeycamp för tjejer sker därför i samarbete med Luleå Energi.

I år består Hockeycampen för tjejer av drygt 30 taggade spelare. Luleå Hockeys mål är att alla ska kunna spela hockey på lika villkor. Med hjälp av Luleå Energi arbetar föreningen nu med strukturerade satsningar för att få fler tjejer att spela hockey.

- Två av våra landslagsspelare, Emma Nordin och Johanna Fällman, kommer att vara ansvariga instruktörer och leda årets Hockeycamp för tjejer. Under sommarens hockeyskolor startar vi upp ett nytt block av föreläsningar och dialog med både flickor och pojkar om attityder, värderingar och om beteenden. Tillsammans med Luleå Energi har vi ett tydligt och riktat fokus på dessa frågor, vilket är ett stort stöd i vårt fortsatta arbete, säger Stefan Enbom vd Luleå Hockey.

Luleå Energi är huvudpartner i föreningens dam- och tjejsatsning. Med utgångspunkt i visionen, att vara en drivkraft för kund och samhälle, vill Luleå Energi skapa en kulturförändring bland de yngre.

- Vi hoppas att det här kan vara ett sätt att skynda på en kulturförändring inom hockeyn. Förändring tar tid och då behöver man både satsa långsiktigt och jobba med frågorna i tidig ålder. Att vi riktar vårt samarbete till Hockeycampen för tjejer är för att vi vill uppmärksamma vikten av det arbete som redan sker och möjliggöra för Luleå Hockey att kunna utöka verksamheten snabbare, säger Anneli Sjömark vd på Luleå Energi.