Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Energifrågan viktig när LKAB väljer Luleå för sin nya industrisatsning

Tidigare idag meddelade LKAB att de väljer Luleå som etableringsort för sin nya industrisatsning. En satsning som handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin. En viktig del i den gröna omställningen i Norrbotten. 

 

Ekonomichef Stor

I mars godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal mellan Luleå kommun och LKAB. Avtalet innebär att LKAB får köpa cirka 120 hektar mark på Svartön för sin etablering. Verksamheten ska vara i drift 2027 och handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin.   

Valet av etableringsort motiverar LKAB med att Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad och synergier med bolagets befintliga verksamheter.   
- Det är väldigt glädjande att fler väljer Luleå som etableringsort. Genom ett gott samarbete mellan kommunen och de andra bolagen i kommunkoncernen arbetar vi hårt för att skapa förutsättningar för den här typen av hållbara etableringar. Det är en viktig del i omställningen och innebär stora möjligheter för Luleå och regionen, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.   

För Luleå Energis del handlar det om att möjliggöra den gröna industrialiseringen genom att framför allt förbereda elnätet för att svara upp mot den stora efterfrågan av el som finns, samt tillsammans med parterna föra dialog kring hur eventuella restenergier kan tillvaratas och skapa ytterligare nytta i Luleås energisystem.   

 LKAB:s investering beräknas uppgå till omkring tio miljarder kronor och kan ge mer än 500 nya jobb till Luleå.