Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Artikel

Energin att förändra världen

En plats attraktivitet kommer ofta av viljan och förmågan till förändring. Förändring händer när vi vågar göra saker på nya sätt. Det är just det våra industrier nu gör när de visar vägen mot en fossilfri framtid. Och mitt i allt finns energin som kan skapa värde för många, möjliggöra samhällets omställning och kanske förändra vår berättelse om oss själva.

1920X10802

Världens blickar vänds mot Norrbotten. Många hundra miljarder ska investeras i grön industriutveckling bara i vår region. ”Det är nu det händer”, säger vissa. ”Nu kan vi äntligen bli pionjärer”, tillägger andra. Enligt Johan Sjökvist, etableringschef på Luleå Business Region, är Norrbottens förändring ständig.

– Vi har alltid varit pionjärer. Våra företag och industrier har ständigt utvecklats, inte som en strategi utan helt enkelt för att vi alltid varit tvungna att konkurrera genom att ligga längst fram. Norrbottens viktiga basindustrier och vår forskning har därför länge varit världsledande. Det är också de som nu visar vägen; som vågar investera och göra saker på ett nytt sätt, som bryter ny mark och driver hållbar förändring.

Vår energi driver världens omställning

Enligt Johan Sjökvist började utvecklingen vi nu ser för länge sedan med frågor som: vad är det vi har här som några av världens största industrier kommer behöva? Hur viktig kommer hållbarhet bli och vad kommer framtidens konsumenter kräva? En av de viktigaste insikterna redan då var: trygg tillgång på förnybar energi. Ögonöppnaren var på sätt och vis Facebooks etablering.

– Det var nog inget lätt steg för Facebook att landa i Luleå, nästan vid Polcirkeln. Men de såg att framtidens energikrävande datacenter inte kan drivas med energi från fossila källor. Det är samma insikt som gruv-, stål- och bilindustrin agerar på nu. Gemensamma nämnaren är vår trygga tillgång på ren energi, men också vår kompetens och förmåga att vara ett epicentrum för hållbar omställning.

Att driva förändring gör dig attraktiv

När en industriinvestering bidrar till hela samhällets hållbara omställning blir den mer än bara en investering. Det blir en satsning på framtiden som påverkar mycket annat långt bortom lokalsamhället.

– Vår framtid behöver en grön omställning. Att som våra företag våga vara först, driva förändring framåt som skapar värde för andra gör att vi hamnar i blickfånget och blir attraktiva, både för fler företag och nya människor.

Enligt Johan Sjökvist måste den hållbara omställningen bli en ännu mer naturlig del av hur vi pratar om oss själva. Omställningen kan då skapa fler goda spiraler när ett mer diversifierat industrilandskap växer fram med sidobranscher, utbildningar och karriärvägar som kan attrahera fler och olika människor till att jobba, utbilda sig och att vilja leva och bo i Norrbotten.

En ny berättelse om oss själva

Förändring skapar du ofta genom att göra saker på nya sätt. Det är just vad regionens basindustrier nu gör. Berättelsen är inte ny, vi måste bara bli bättre på att se den och berätta den.

– Våra företag vågar visa vägen mot framtiden. Det skapar förändring som ger en ännu mer livskraftig region med viljan och kunskapen att driva världens hållbara omställning. Där spelar energin en central roll. Allt från vår förnybara energi till hela energibalansen med biobaserade energibärare. Luleå och våra omkringliggande kommuner, med vårt industrikunnande, vår infrastruktur och vårt näringsliv, är ett naturligt centrum för utvecklingen vi nu ser. Just för att vi är en plats i ständig förändring.

 

Visste du att?

Luleå kommun har en vision för hur vi tillsammans ska utveckla en attraktiv och långsiktigt hållbar stad. Här spelar Luleå Energi en viktig roll. Det gäller inte bara trygg försörjning av förnybar energi, utan även bidraget till en attraktiv stad och stadskärna. Ett bra exempel är Luleå Energis visionsskisser för den nya fördelningsstation som ska ersätta den gamla i kvarteret Strutsen för att klara framtidens energibehov i centrala Luleå. Genom smart samnyttjande av yta kan Trekanten i Norra hamn utvecklas till ett unikt område som skapar en vattennära mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar, helt i linje med kommunens Vision 2050.